15. februarja 2022

Državno uradništvo se počuti kot druga liga javnega sektorja. Slabo so plačani in delajo v slabi razmerah, zato ni čudno, da primanjkuje kadrov. Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) je ob nedavnih ločenih dogovorih nekaterih …

4. februarja 2022

Reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, med njimi tudi naš Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS), so danes skladno z zakonom o stavki napovedali stavko v dejavnosti zdravstva in …

4. februarja 2022

Narava in kultura sta praluč vsega; če zgolj ena umanjka, se vse končá, so prepričani v Sindikatu kulture in narave Slovenije – Glosa, zato tradicionalno pismo ob prazniku kulture tokrat posvečajo naravi. Tako varuhi narave, …

3. februarja 2022

Predsedstvo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je na nedavni seji obravnavalo pričakovanja in zahteve poklicnih gasilcev, da se delovna mesta v dejavnosti poklicnega gasilstva nujno uvrsti v višje plačne razrede.

1. februarja 2022

Omenjali smo že, da naš Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit) močno nasprotuje temu, da bi sklad enega najbogatejših Madžarov pokupil hotele na najlepših točkah Slovenije. Omenjeni sklad namreč kupuje 43-odstotni delež v …

24. januarja 2022

Kjer je dim, je tudi ogenj, v odzivu na informacije iz medijev, da naj bi sklad enega najbogatejših Madžarov pokupil hotele na najlepših točkah Slovenije, opozarjajo v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit).

21. januarja 2022

Sindikat osebne asistence (SOA) in Svobodni sindikat Slovenije (SSS), obveščata javnost o nadaljnjem nesprejemljivem in vse bolj neznosnem nazadovanju standardov, ki jih dosledno uveljavlja za področje osebne asistence pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne …

20. januarja 2022

Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege, med katerimi je tudi naš Sindikat zdravstvenega in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS), od vlade zahtevajo, naj nemudoma pristopi k pogajanjem, ki bi se glede na lani …

19. januarja 2022

13. januarja je vlada na svoji seji sprejela novelo zakona o gasilstvu, in sicer brez kakršnegakoli dialoga oziroma usklajevanja s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS), ki reprezentativno predstavlja delavce in delavke v omenjeni dejavnosti, …

17. januarja 2022

V Sindikatu kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije (KNG) so na svojem sedmem kongresu prejšnji mesec s sprejemom programskih smernic do leta 2026 in izvolitvijo predsednika, sekretarke in članov nadzornega odbora začeli nov mandat. …

27. decembra 2021

Socialna partnerja Sindikat finančnih organizacij Slovenije (SFOS) in Slovensko zavarovalno združenje sta podpisala novo Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije, ki se bo pričela uporabljati prvega januarja 2022. Objavljena je v Uradnem listu št. 192/21 …

22. decembra 2021

Iz Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) so vladi poslali poseben poziv, osebno naslovljen na vse ministre, na ministrstvo za javno upravo, na predsednika državnega zbora ter na vse poslanske skupine. V sindikatu namreč ugotavljajo, …

22. decembra 2021

Slovenija bo morala najpozneje do 2. februarja prihodnje leto v svoj pravni red prenesti direktivo evropskega parlamenta in sveta 2020/1057, s katero bodo vozniki v cestnem prometu dodatno zaščiteni, uveljavljeni pa bodo tudi primerni …

17. decembra 2021

Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa je ta teden v Novi Gorici svoje najvišje letno priznanje za vidno delo, Glosin klobuk, podelil sindikalistki, ki je ustanovila (in jo tudi vodi) sindikalno podružnico v …

15. decembra 2021

Sindikat delavcev energetike Slovenije (SDE) je danes (skupaj s Sindikatom pridobivanja energetskih surovin Slovenije) ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu poslal javni poziv, v katerem mu očita, da analiza stroškov in koristi za izstop iz …

14. decembra 2021

Globalna in lokalna tekma za več dobička in večjo gospodarsko rast prinašata tudi negativne posledice, ki prizadenejo zlasti najbolj šibke v družbi, uničujejo naravne vire in družbene odnose. Nekaj vprašanj o alternativah hlepenju po …

13. decembra 2021

V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) so konec novembra opravili skupščino, na kateri so delegatke in delegati potrdili nov program za naslednjih pet let, spremembe statuta in izvolili Frančiška Verka za predsednika za nadaljnjih …

8. decembra 2021

V Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE), ki je eden od ustanovnih članov ZSSS, so novembra praznovali 30-letnico delovanja. Ta je bila pravzaprav že lani spomladi, vendar takrat razmere za srečanje niso bile primerne. …

6. decembra 2021

Kolektivna pogodba dejavnosti kmetijstva in živilske industrije je podpisana. V Sindikatu kmetijstva in živilske industrije Slovenije (KŽI) so z izpogajanim zadovoljni, saj nobena pravica ni zmanjšana, nekatere jim je celo uspelo dvigniti na višjo …

24. novembra 2021

Po skoraj trimesečnih intenzivnih pogajanjih, na katerih so socialni partnerji večkrat tedensko skušali najti dogovor, jim je pred kratkim končno uspelo skleniti sporazum. Decembra bo tako 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu …