15. marca 2018

Izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm je ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc pozvala, naj dokler še ima polna pooblastila sprejme že pripravljen pravilnik o …

13. marca 2018

Ko prejeti in podarjeni cvetovi ovenijo in odzveni enakopravnosti ter družbene enakosti spolov v medijih utihnejo, se morata boj in povezovanje nadaljevati. »Interes je, da se ohranja ta velika družbena neenakost spolov, saj lahko …

8. marca 2018

Drage mame in hčerke, žene, prijateljice, sestre, upokojenke in delavke! Kolikor si dopovedujemo, da bi morali 8. marec slaviti prav vsak dan, ne le en dan v letu, nam ne smete zameriti, če vam …

8. marca 2018

Podjetniške kolektivne pogodbe Gorenja uprava ni odpovedala le zaradi dopusta. Odvzem dopusta delavcem ni edini problem. Tudi kršitve so, predvsem pa delavke in delavce boli to, da je menedžment poskrbel zase, ob polni zasedenosti …

6. marca 2018

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je 21. 2. 2018 ministrstvo za finance pozvala, naj neha nasprotovati prenovi zakona o socialno varstvenih prejemkih in s tem omogoči dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka ter posledični dvig denarne socialne …

1. marca 2018

Bruto domači proizvod se je  v letu 2017  po prvih ocenah Statističnega urada Republike Slovenije zvišal za 5 %, v zadnjem četrtletju leta 2017 pa se je povečal za 6 %.  K povečanju bruto …

23. februarja 2018

Zakaj zasebni sektor ni bolj aktiven? Zakaj zasebni sektor (še) ne stavka? Kdaj bo stavka? Kdaj boste sindikati kaj naredili? Kdaj ste sindikati sploh kaj naredili? Predsednica ZSSS, Lidija Jerkič, odgovarja v pismu članom …

23. februarja 2018

Veljavni pravni okvir Evropske unije ne spodbuja moških k prevzemu skrbstvenih obveznosti, opozarjamo v novi, 5. letošnji številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. Izzivi pri zaposlovanju žensk, spodbujanje nediskriminacije in enakosti spolov so predmet predloga …

21. februarja 2018

Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je pripravil peticijo, s katero zahtevajo sklenitev kolektivne pogodbe vojakov in zaposlenih v obrambnem resorju, da bi uredili pogoje dela in ublažili kadrovsko krizo v svojem okolju. PODPIŠI PETICIJO …

21. februarja 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je danes na ministrico za finance, mag. Matejo Vraničar Erman, naslovila javno pismo, v katerem jo pozivamo, da ponovno premisli o predlogu za dvig denarne socialne pomoči in da ministrstvo …

20. februarja 2018

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je varuha človekovih pravic opozoril, da tudi sindikat deluje na področju dela in skrbi za starostnike, zato bi morali sodelovati tudi z njim. Ministrici za delo in za zdravje pa …

20. februarja 2018

Predsednica ZSSS je ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN 3A) pozdravila izboljšanje ureditve teh procesov z uvedbo socialne klavzule, s katero se bo prispevalo proti socialnemu dampingu. …

13. februarja 2018

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in …

12. februarja 2018

Predstavniki Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki so konec januarja pripravili opozorilno stavko javnega sektorja so na tiskovni konferenci v ponedeljek, 12. 2. 2018, predstavili potek stavkovnih pogajanj in se kritično odzvali na …

7. februarja 2018

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije, in Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) so ob prihajajočem kulturnem prazniku opozorili na nujnost delavske uporne drže in …

1. februarja 2018

V članku z naslovom Ali veste, kdaj nas peljejo žejne čez vodo?, objavljenem 31. januarja 2018 v časopisu Delo (njegova internetna različica), je novinar Karel Lipnik zavajajoče povzel besede Lidije Jerkič, predsednice ZSSS, izrečene …

1. februarja 2018

V Uradnem listu je od prejšnjega tedna objavljen nov znesek minimalne plače. Za dogovor med sindikati in delodajalci je zmanjkalo časa. Bo dovolj volje za nadaljnja usklajevanja o odprtih plačnih vprašanjih, se sprašujemo v …

25. januarja 2018

Mitja Čok je profesor javnih financ. Vsako leto s svojimi študenti naredi preizkus. Vpraša jih, kje bi želeli živeti, če ne v Sloveniji. Odgovori so predvidljivi. Slovenija spada med najbolj razvite države sveta. V …

25. januarja 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), saj izboljšuje vsebinsko, materialno in dejansko enakost med spoloma ter odpravlja vrzel med formalno …

23. januarja 2018

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na 5. seji 16. januarja sprejelo Stališča k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1; verzija 20. 12. 2017 za pogajalsko skupino ESS). Ob tem …