15. januarja 2018

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes, v ponedeljek, 15. 1. 2018, sporočila, da bo predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 dvigne za 4,7 …

12. januarja 2018

Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), njegove konference sindikata Durs in Sindikata carinikov Slovenije (SCS) so na novinarski konferenci v petek, 12. 1. 2018, predstavili razloge za udeležbo na splošni opozorilni stavki javnega sektorja …

11. januarja 2018

Skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur. l. RS, št. 68/2016, dalje zakon) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL), namenjen transparentnosti lastniških …

11. januarja 2018

Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcije za storitve pri Združenju delodajalcev Slovenije, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije KNSS – Neodvisnost so pred …

10. januarja 2018

Skupina skoraj 20-ih sindikatov javnega sektorja, povezanih v Pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, (Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat veterinarjev Slovenije, Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Sindikat kulture in narave Slovenije glosa, …

5. januarja 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pripravila anketo o Delavski enotnosti, svojem glasilu, namenjeno predvsem rednim bralcem glasila s 75-letno tradicijo in zbiranju predlogov za pripravo oblikovno-vsebinskih sprememb tega osrednjega sindikalnega glasila v Sloveniji. Anketa …

4. januarja 2018

Stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov državnih organov (Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat carinikov Slovenije (SCS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO), Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS), Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ) in Sindikat pilotov ministrstva …

3. januarja 2018

Na novinarski konferenci Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Pergam v sredo, 3. 1. 2018, so predsednica ZSSS Lidija Jerkič, predsednik KSS PERGAM in vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega …

27. decembra 2017

Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) Francka Ćetković je naslovnike spomnila, da so starejši, prejemniki socialnovarstvenih pomoči in minimalne plače potisnjeni na rob preživetja ter da vlada na njihovih hrbtih udejanja svojo varčevalno politiko. V …

21. decembra 2017

Na pogajanjih sindikatov javnega sektorja z vlado je treba najprej doseči, da se osnovne plače vsem javnim uslužbencem dvignejo za osem odstotkov. Vlada jih je namreč javnim uslužbencem odvzela ob sprejemu zakona o uravnoteženju …

21. decembra 2017

Zadnji dnevi vsakega leta so priložnost, ko se moramo ozreti nazaj, oceniti prehojeno pot, potegniti črto in narediti načrte za naprej. Kaj je torej leto 2017 prineslo sindikatom, kaj delavkam in delavcem? Predsednica naše …

19. decembra 2017

Evropska konfederacija sindikatov (EKS) je ob desetletnici neslavne sodbe sodišča EU v primeru Laval spomnila, da v EU potrebujem protokol o socialnem napredku in omejevanje socialnega dampinga. Da bi povečali pritisk na Bruselj, so …

19. decembra 2017

Z novim letom bo začela veljati novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s kratico (ZPIZ-2E), s katero je odpravljena dosedanja krivična ureditev prostovoljnega obveznega pokojninskega zavarovanja, po kateri je ZPIZ-2 pokojninsko dobo, pridobljeno s …

18. decembra 2017

»V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo že večkrat opozorili, da so kršitve delovno pravne zakonodaje v Sloveniji pri delavcih migrantih še večje in pogostejše kot pri slovenskih delavcih. Gre predvsem za kršitve pri …

15. decembra 2017

Tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na seznamu opravičencev do donacij iz dohodnine, torej lahko tudi največji sindikalni organizaciji v Sloveniji namenite del od odmere dohodnine, s čimer boste podprli pri nas organizirano …

15. decembra 2017

Udeleženci okrogle mize odbora Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) za Podravje in Koroško 12. decembra 2017 so po razpravi pozvali državo, naj poskrbi za dodatna sredstva za zdravstveno varstvo ter časovnico zagotavljanja novih timov družinskih …

14. decembra 2017

Republiški odbor Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) je na seji ta ponedeljek obravnaval zlasti problematiko zdravstvenega varstva in zavarovanja. Zelo enotno je nasprotoval sprejetju finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za prihodnje leto. …

14. decembra 2017

Torkovega shoda prekarcev, ki ga je v podporo delavkam in delavcem v trafikah pripravil Sindikat prekarcev (SP), se je udeležilo okoli sto ljudi. Prekarnost se v svetu dela počasi preveša v pravilo, delavce pogublja, …

8. decembra 2017

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) vsako leto, ob 10. 12., svetovnem dnevu človekovih pravic s kratko, mirno manifestacijo pred državnim zborom opozori na aktualne probleme, s katerimi se srečujejo delavke in delavci v Sloveniji …

7. decembra 2017

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je letos že peto leto zapored organiziralo nacionalno konferenco »Novodobno suženjstvo – prekarne oblike na trgu dela«. Kot je dejal predsednik gibanja Marko Funkl, se položaj prekarnih …