20. julija 2017

Okoli 310 delavk in delavcev podjetja Arum, ki nadaljuje tradicijo murskosoboške Mure, je v teh dneh ponovno na trnih, saj je stečajni upravitelj Aha Mure Stevo Radovanović uspel prodati objekte in stroje, ki jih …

19. julija 2017

Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat carinikov Slovenije (SCS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO), Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS), Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ), Sindikat pilotov ministrstva za obrambo (SPMO), so vladi poslali stavkovne …

18. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) in Sindikata delavcev trgovine Slovenije so na novinarski konferenci, v torek, 18. julija 2017, predstavili začetna stališča do predloga zakona o demografskem rezervnem skladu. …

17. julija 2017

Na pobudo sindikalnih članov je strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pristojne na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vprašala, ali sme delodajalec razglasiti pralnico/čistilnico za vroč delovni prostor, …

13. julija 2017

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je na pobudo enega od prejemnikov e-novic ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake …

13. julija 2017

V Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) namenjajo veliko pozornost problematiki delovnega časa. Ker se v ta sindikat vključujejo delavci zelo raznolikih poklicev, tudi mobilni delavci, je potrebno poznati veliko posebnosti ureditve delovnega časa. …

12. julija 2017

Junija 2017 se je začela slovenska kampanja »VARNO DELO NA SONCU«, za katero organizator Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (KIMDPŠ), načrtuje, da bo v naslednjih 20 letih …

12. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v sredo, 12. julija 2017, pozivali slovenske oblasti in delodajalce, naj sledijo opozorilom finančnih ministrov EU in dvignejo place ter s tem okrepijo potrošnjo …

6. julija 2017

»Alkoholizem je v delovnem okolju velik problem, ker negativno vpliva na zdravje zaposlenih in njihovo produktivnost,« v svojem članku Alkoholizem v delovnem okolju ugotavlja strokovnjak primarij profesor doktor Marjan Bilban, specialist medicine dela, prometa …

4. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) so na novinarski konferenci v torek, četrtega julija 2017, skupaj z odvetnikom Mirkom Bandljem predstavili težavne razmere za delavke in …

3. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v ponedeljek, 3. julija 2017, predstavili pobudo (glej pripeti dokument), s katero bi državni organi lahko odpravili posledice dokončnega prehoda na nov sistem poročanja …

3. julija 2017

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) je pretekli teden ministrico za okolje in prostor (MOP) Ireno Majcen spomnil na njeno obljubo delavcem v slovenskih naravnih zdraviliščih, da koncesnina za uporabo termalne vode ne …

29. junija 2017

Predstavniki vlade s svojim načinom pogajanja o odpravi plačnih anomalij v javnem sektorju nedvoumno sporočajo, da se da v tej državi nekaj doseči le s stavkami in drugimi radikalnimi oblikami sindikalnega boja. To je …

27. junija 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je odgovorilo na pobudo strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu za dopolnitev Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev …

26. junija 2017

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je z javnim pismom predsedniku vlade, ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrici za zdravje, direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sekretarju Skupnosti socialnih zavodov Slovenije …

26. junija 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je objavilo natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2016. Gre za posebno obliko družbenega priznanja delodajalcem …

22. junija 2017

Začetek tranzicije v Sloveniji je zaznamoval močan razredni konflikt s serijo stavk in s splošno stavko spomladi leta 1992 zaradi napovedi vlade, da bo inflacijo ukrotila z zamrznitvijo plač, kar bi ljudi pahnilo v …

15. junija 2017

Če delavci delajo na prostem, mora delodajalec delovna mesta urediti tako, da so zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Nevarnosti, ki jih prinaša delo na soncu se premalo zavedamo. Ultravijolično sevanje povzroča okvare, ki vodijo …

13. junija 2017

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) je na strokovnem posvetu v torek, 13. 6. 2017, z naslovom »Kako do varne in zanesljive oskrbe z elektriko za slovenska gospodinjstva in gospodarstvo« predstavil težave, dileme in …

13. junija 2017

Strokovna služba Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za varnost in zdravje pri delu predlaga ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dopolnitev Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih …