21. januarja 2019

Živimo v času »lažnih novic«, senzacionalističnih medijskih zgodb, v obdobju najrazličnejših mitov, polresnic, izkrivljenih dejstev, ki so našli svoje domovanje predvsem na svetovnem spletu, in v svetu, za katerega se zdi, da ga je …

21. januarja 2019

Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2019.

18. januarja 2019

Iz Evropske komisije je pred decembrskimi prazniki prišla vest, da so sprejeli dodatne ukrepe za izboljšanje zaščite pred toksičnimi snovmi.

17. januarja 2019

Evropska komisija je odprla javno posvetovanje, s katerim zbira informacije o vplivu evropske zakonodaje oziroma ustreznosti določb prava EU za zagotavljanje načela enakega plačila.

16. januarja 2019

Na današnji novinarski konferenci v Domu sindikatov v Ljubljani so predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič in izvršni sekretarji ZSSS Lučka Böhm, Andreja Poje in Andrej Zorko predstavili prioritetne aktivnosti

15. januarja 2019

Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) in podružnica SDOS v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (ZPKZ Koper) odločno podpirata sporočila pravosodnih policistov o nestrokovni organiziranosti dela in nesprejemljivi kadrovski podhranjenosti v omenjenem zavodu, odgovornosti …

15. januarja 2019

Obvezne prispevke za socialno varnost (sem spadajo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje) za svoje delavke in delavce obračunavajo ter plačujejo delodajalci.

11. januarja 2019

Lanske lokalne volitve so na županske in občinske položaje po vsej državi prinesle nekaj zanimivih, novih obrazov. Vznemirljiva novica je prišla tudi iz Zasavja, kjer je bil Marko Funkl, ustanovni član in gonilna sila …

10. januarja 2019

Upokojevanje in pokojnine tudi letos ostajata pomembni temi, med drugim je v novem letu za vse, ki se želijo upokojiti, nastopilo nekaj novih pogojev.

7. januarja 2019

Madžarsko sindikalno gibanje je, kot pišemo v 24. številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v nekaterih elementih podobno kot v naši državi.

4. januarja 2019

Sindikat prekarcev, najmlajši sindikat pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki deluje od jeseni 2016, poroča o prvi uspešni tožbi s področja prikritih delovnih razmerij.

21. decembra 2018

Pred dobrim desetletjem smo pisali o grozotah ravnanja z delavkami in delavci v trgovski verigi Lidl, ki jih je v t. i. črni knjigi zbrala nemška sindikalna centrala Ver.di.

20. decembra 2018

Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v luči zahtev, izraženih na protestnem shodu Skupaj za višje plače!, po dvigu plač v vseh dejavnostih zasebnega sektorja, nadaljuje prizadevanja …

20. decembra 2018

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) sporoča, da se po več desetletjih končuje obdobje socialnega miru v obrti in podjetništvu, saj na radikalna stališča delodajalcev ne more pristati.

19. decembra 2018

Spoštovane članice, spoštovani člani, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije vam in tistim, ki jih imate najraje, ob prehodu iz starega v novo leto želimo srečno, zdravo, srčno, ustvarjalno, zadovoljno in predvsem solidarno 2019. Naj bo …

19. decembra 2018

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) in svet delavcev v Istrabenz turizmu, d. d., skupaj s svojimi člani in delavci podjetja pričakujeta, da bodo pri prodaji podjetja poleg najvišje kupnine enakovredno upoštevali tudi …

18. decembra 2018

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 odstotkov svoje dohodnine nameni nevladnim in drugim organizacijam, tudi sindikatom.

18. decembra 2018

Ob nedavnem dvigu minimalne plače je marsikdo napačno razumel, da nam višino plač v podjetjih odreja država. 

14. decembra 2018

Dober teden dni je minil od vsesindikalnega protestnega shoda Skupaj za višje plače!

14. decembra 2018

Napadi na javno dobro, privatizacija javnih storitev, krčenje delavskih pravic, delitve in pomanjkanje solidarnosti med delavkami in delavci niso padli z neba, temveč imajo, kot pišemo v tematski številki Delavske enotnosti, glasilu ZSSS, o javnem in …