16. februarja 2023

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit), kjer ostro nasprotujejo predvidenemu prenosu sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje, so razočarani nad s tem povezano neodzivnostjo SDH in predsednika vlade. Stavka …

15. februarja 2023

ZSSS podpira prizadevanja poklicnih gasilk in gasilcev, združenih v našem Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS), za enakopravno obravnavo in dostojno plačilo.

15. februarja 2023

V ZSSS pozdravljamo predvidene spremembe in dopolnitve Predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Prepričani smo, da predstavljajo velik korak naprej k varstvu pravic napotenih delavcev in zaščiti njihovih pravic. Zato nas veseli, da …

14. februarja 2023

Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) je danes predstavil zahteve za dodatno in izredno uskladitev pokojnin, prav tako pa si želijo tudi spremembe dostopa do varstvenega dodatka, v okviru katere bi ta postal avtomatizirana rešitev. Višino …

13. februarja 2023

Najboljše orodje za izboriti si poštene plače so kolektivna pogajanja, so na svojem srečanju konec januarja, tokrat v Ljubljani, ugotavljali članice in člani Dunajske memorandumske skupine. V njej sodelujejo sindikati, ki v Sloveniji, Nemčiji, …

10. februarja 2023

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) so danes na sedežu Gasilske brigade Ljubljana izrazili nezadovoljstvo s predlogom prenove plačnega sistema v javnem sektorju, ki ga je v imenu vlade včeraj predstavilo ministrstvo za javno …

10. februarja 2023

Negovanje odnosa do kulture je stalen proces in vsakdanje opravilo vsakega od nas. Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa, ki ga vodi Mitja Šuštar, si prizadeva, da bi bil ustrezen odnos do delavk …

9. februarja 2023

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit) so se ostro odzvali na torkova pojasnila družbe Sava Turizem o prenosu sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca. Zavrnili so argumente glede sezonske narave dejavnosti, …

7. februarja 2023

Ustavno sodišče je novembra lani odločilo, da je pritožnico, ki je starejša in invalidna delavka, pri dodelitvi dopusta delodajalec diskriminiral v razmerju do drugih delavk ter delavcev, ki niso starejši in invalidni. Pritožnica je …

6. februarja 2023

Kaj? Novo leto, nov cikel tematskih številk vaše in naše Delavske enotnosti. In nove pomembne, relevantne, aktualne teme: tokrat se bomo lotili tematike, ki zaznamuje življenje in delo prav vsakega od nas, raziskali in …

3. februarja 2023

Antonija Abina, Tončka po domače, je stara skoraj 90 let, a je polna zgodb in spominov, ki jih je napisalo, tudi s težko roko, njeno življenje. Ena uspešnih iz zadnjih let je povezana z …

1. februarja 2023

Seveda je nemogoče narediti natančen pregled vseh dosežkov pogajalk in pogajalcev sindikatov na vseh ravneh delovanja znotraj ZSSS. Mi smo jih odstrli le kanček in upamo si trditi, da je bilo leto, ki smo …

24. januarja 2023

ZSSS v celoti podpira nedavni poziv našega Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit), s katerim ta poziva vlado k odpravi t. i. outsourcinga in izkoriščanja delavk in delavcev pri zunanjih izvajalcih storitev čiščenja, …

24. januarja 2023

Reprezentativne sindikalne centrale, med katerimi je seveda tudi ZSSS, so danes sporočile, da z veliko pozornostjo in zaskrbljenostjo spremljajo napovedi vlade o zdravstveni reformi. Kot eden od socialnih partnerjev v okviru ekonomsko-socialnega sveta (ESS) …

20. januarja 2023

Preverili smo, kakšne spremembe v letošnjem letu čakajo upokojenke in upokojence ter tiste, ki bodo to šele postali. Povzemamo jih na podlagi napovedi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

18. januarja 2023

Ker vlada že za dva meseca krši rok, ki je bil postavljen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, so se v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov …

17. januarja 2023

V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) od vlade oziroma resornih ministrov zahtevajo primerne plače in primernejši odnos do uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti. Okrepiti je tudi treba število izvrševalcev pooblastil države in lokalnih …

16. januarja 2023

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je v petek, 13. januarja, na sedežu Gasilske brigade Ljubljana predstavil zahteve k uvrstitvi poklicnih gasilcev v višje plačne razrede. V nasprotnem primeru se bodo za pošteno vrednotenje svojega …

13. januarja 2023

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije je vodstvu Pošte Slovenije poslal zahtevo za začetek pogajanj za redno uskladitev plač skladno s kolektivno pogodbo in za izredno uskladitev plač, s katero bi rešili problematiko zdrsa …

13. januarja 2023

Sindikata Glosa in Sviz sta danes enotno opozorila na zaostajanje plač zaposlenih v kulturnem sektorju ter posledično vse večje pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih. Obenem sta pozvala k pogajanjem za odpravo plačnih nesorazmerij …