13. januarja 2023

Z Andrejem Zorkom, izvršnim sekretarjem ZSSS za sistemska vprašanja in socialni dialog, smo se pogovarjali o napovedanih zakonodajnih spremembah, povezanih z različnimi področji sveta dela, in drugih reformah, ki se obetajo v letu 2023.

12. januarja 2023

Danes je minister za delo objavil, da bo znesek minimalne plače od 1. januarja 2023 naprej znašal 1.203,36 evra bruto oziroma 878,48 evrov neto, kar pomeni 12-odstotni dvig. Na ZSSS zvišanje sicer pozdravljamo, vendar …

12. januarja 2023

S 1. januarjem 2023 oziroma za davčno leto 2023 so pričele veljati spremembe v zakonu o dohodnini. ZSSS je v postopku pogajanj za pripravo davčnih sprememb predlagala in zagovarjala rešitve, ki prinašajo višje neto …

11. januarja 2023

V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) opozarjajo na plačna nesorazmerja, ki nastajajo zaradi parcialnih dogovorov vlade s posameznimi poklicnimi skupinami, zato predsednika vlade Roberta Goloba pozivajo k skupnemu sestanku, v nasprotnem primeru pa bodo …

11. januarja 2023

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit) so pozvali predsednika vlade ter ministra za delo in gospodarstvo, naj ustavita t. i. outsourcing in izkoriščanje zaposlenih pri zunanjih izvajalcih. Delavec pri zunanjem izvajalcu za …

9. januarja 2023

Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2022.

6. januarja 2023

Konec lanskega leta je vlada sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Povzemamo aktualne novosti.

5. januarja 2023

ZSSS od svoje ustanovitve naprej sledi temeljnim principom in vrednotam, kot so enakopravnost, enakost, dostojno plačilo in dostojno življenje, varno in zdravo delovno okolje, brezplačno in vsem dostopno kakovostno javno zdravstvo in šolstvo, solidarnost, …

4. januarja 2023

Na ZSSS smo pred kratkim pripravili prosto dostopen e-priročnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Namenjen je delavkam in delavcem, sindikalnim zaupnikom in zaupnicam ter drugim sindikalnim predstavnikom, pa …

27. decembra 2022

Spoštovane članice, spoštovani člani, sindikalistke in sindikalisti, sodelavke in sodelavci, soborke in soborci,

27. decembra 2022

Državni zbor je na 4. redni seji, 24. novembra, sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša del evropske Direktive (2019/1158) o …

27. decembra 2022

V okviru Regionalnega sindikalnega sveta Solidarnost (RSS Solidarnost), ki združuje sindikalne organizacije iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije, in ki je pred dobrim desetletjem nastal na pobudo nekdanjega dolgoletnega …

22. decembra 2022

Danes smo na ZSSS spregovorili o aktualnih spremembah na zakonodajnem področju, se ozrli na to, kaj smo dosegli v letos, in napovedali, kaj nas čaka v letu 2023. Pozornost smo namenili več pomembnim temam, …

22. decembra 2022

Tudi letos smo v ZSSS zaznamovali svetovni dan človekovih pravic – 10. december – in ob tej priložnosti opozorili na pomen dostojnega dela in plačila.

20. decembra 2022

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 odstotek svoje dohodnine nameni dobrodelnim in drugim organizacijam, tudi sindikatom.

19. decembra 2022

Že vrabci na veji čivkajo, da je v panogi cestnega potniškega prometa veliko težav, povezanih tako z delovnim časom kot s plačilom za delo. Plača voznika se bo z dvigom minimalne plače spet približala …

16. decembra 2022

Iz Sindikata Tuš so danes sporočili, da so v trdih pogajanjih z upravo uspeli doseči dogovor in izpolnitev svojih temeljnih zahtev.

16. decembra 2022

Na protestnem shodu vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki bo potekal 14. januarja na Prešernovem trgu v Ljubljani bo sodeloval tudi Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR). Na shodu se bodo zavzeli …

16. decembra 2022

Pravica do primernega stanovanja je že več kot sedemdeset let definirana kot ena osnovnih človekovih pravic, prvič zapisana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah Organizacije združenih narodov iz leta 1948, a je njeno udejanjanje …

14. decembra 2022

V ZSSS smo prejšnji mesec pripravili kratko spletno anketo o prisotnosti spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v delovnem okolju. Zbrani odgovori nam bodo v pomoč pri oblikovanju nadaljnjih aktivnosti in ukrepov za spoštljiva …