4. aprila 2024

Tudi članice in člani sindikata, sindikalistke in sindikalisti smo ljudje, ki se tako kot vsi drugi zaljubljamo in razhajamo, poročamo in ločujemo … Zato smo se odločili za razmislek o premoženjskih odnosih med zakoncema …

25. marca 2024

Kako izgorelega človeka poklicno rehabilitirati in kako ga ponovno vključiti v delovni proces in delovno okolje, smo spregovorili s strokovnjakinjo dr. Nastjo Svetina, specialistko medicine dela, prometa in športa, sicer pa članico enega izmed …

22. marca 2024

Predstavljamo nekatere novosti novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), veljavne od 16. novembra lani, ki se uvajajo v okviru lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja delavk in delavcev.

22. februarja 2024

Delodajalec mora zagotavljati varno in zdravo delovno okolje. Oceniti mora nevarnosti in sprejeti ustrezne ukrepe. To velja tudi za biološke nevarnosti, med katerimi je tudi plesen v delovnih prostorih.

7. februarja 2024

Preverili smo, kakšne spremembe v letošnjem letu čakajo upokojenke in upokojence ter tiste, ki bodo to šele postali. Povzemamo jih na podlagi napovedi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

3. januarja 2024

Konec leta so bile objavljene Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po metodah ključnih kazalnikov, zadnji še manjkajoči element novega pravilnika o ročnem premeščanju bremen, ki je začel veljati 17. 8. 2023, uporabljati …

1. decembra 2023

Kapitalska družba d.d., ki upravlja s Skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ), je 29. novembra 2023 prejela odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), o odobritvi sprememb in …

22. novembra 2023

Mišično-kostna obolenja povzročajo bolečine v mišicah, kitah in sklepih ter slabšajo kakovost posameznikovega življenja, praviloma pa se na zunaj komaj opazijo. Nastanejo po dolgoletnem fizičnem delu.

20. novembra 2023

Danes je začel veljati prenovljeni Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki bolj podrobno odreja beleženje delovnega časa in hrambo evidence o izrabi delovnega časa. Nastal je kot reakcija na …

10. novembra 2023

Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), ki ga je državni zbor sprejel poleti, začne veljati z začetkom prihodnjega leta. Pravice in storitve dolgotrajne oskrbe se bodo v prihodnjih dveh letih uveljavljale postopoma, celoten paket pravic …

3. novembra 2023

Od leta 2005 je v Sloveniji veljal pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, za katerega je vse bolj veljalo, da je zastarel v primerjavi s predpisi v državah, ki jih …

29. septembra 2023

Na ZSSS smo letos vzpostavili novo rubriko, poimenovano Sindikalni ABC, v kateri združujemo različne delavske, sindikalne in zakonodajne vsebine ter vpoglede, namenjene čisto vsem delavkam in delavcem, ne glede na članstvo v sindikatu, starost …

8. septembra 2023

Državni zbor je konec avgusta sprejel interventni zakon za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki med drugim vsebuje tudi ukrepe za pomoč prebivalkam in prebivalcem, ki jih povzemamo v nadaljevanju. …

24. avgusta 2023

Tole bo aktualno kmalu: na kratko o pravici do plačane odsotnosti z dela za spremstvo prvošolčka v šolo na prvi šolski dan in o tem, kako jo uveljaviti.

24. avgusta 2023

Pravica do sindikalnega organiziranja je ena temeljnih civilizacijskih pridobitev, ki jo vsakemu posamezniku oziroma posameznici priznava tudi Ustava Republike Slovenije. Nič manj ta pravica ne pripada delavcem in delavkam, ki se zaradi prenosa dejavnosti …

22. avgusta 2023

Vsako poletje, ko se temperatura zraka dvigne nad 30 stopinj Celzija, postane marsikje na delovnem mestu peklensko vroče. Kaj o tem pravijo predpisi varnosti in zdravja pri delu ter kakšne rešitve nam ponuja stroka?

2. avgusta 2023

Delovno mesto mora biti urejeno tako, da je varno in ne škoduje zdravju, kar pomeni, da je treba upoštevati vse ergonomske in druge okoliščine, ki lahko vplivajo na nas. To velja ne samo za …

1. avgusta 2023

Poletje pogosto velja za čas počitniškega, v prvi vrsti študentskega dela. Tudi letos ne bo nič drugače, saj marsikatera panoga vsem znano pomanjkanje kadra poskuša krpati s študentsko delovno silo. Ker tudi pri občasnem …

4. julija 2023

S 1. majem 2023 je stopil v uporabo nov pravilnik o poklicnih boleznih, na katerega smo v Sloveniji čakali (in se zanj borili prav na ZSSS) več kot 30 let. Z osveščanjem in informiranjem …

22. junija 2023

Zgodnje poletje vsakič znova pomeni tudi tisti čas v letu, ko veliko govorimo o regresu za letni dopust, saj je skrajni datum za njegovo izplačilo 1. julij. Kakšna pa je višina regresa letos in …