Stavka na upravnih enotah prekinjena

5. 7. 2024

Po skoraj štirih mesecih neprekinjene stavke zaposlenih na upravnih enotah (UE) po Sloveniji – od 15. maja so stavkali na 36 od skupno 58 UE – so zaposleni na 40 upravnih enotah, s podpisom stavkovnega sporazuma, stavko zamrznili. Na dveh UE podpisu izrecno nasprotujejo, sindikati na preostalih pa bodisi ne stavkajo, bodisi so stavko že prekinili. Vlada je medtem potrdila interventni zakon, s katerim želi zmanjšati zaostanke in optimizirati določene postopke na UE, ki pa ga je Sindikat državnih organov Slovenije (Sdos) označil za slabo popotnico stavkovnemu sporazumu.

Vlada je po dolgih mesecih neuspešnih pogajanj s Konferenco sindikatov upravnih enot, ki ji predseduje predsednik sindikata delavcev UE Ljubljana – Tobačna Dragan Stanković, prejšnji ponedeljek ponudila možnost dogovora. Kompromisni predlog vlade so potrdili sindikati na štiridesetih upravnih enotah – med njimi tudi največji ljubljanski –, kjer so od 15. maja neprekinjeno stavkali, na preostalih štirinajstih se do zaključka redakcije še niso odločili, ali bodo podpisali stavkovni sporazum ali ne. Kot je pojasnil predsednik Sdosa Frančišek Verk, lahko vsaka upravna enota k podpisu sporazuma pristopi individualno, ne glede na odločitev drugih upravnih enot. »Obstaja tudi nevarnost, da bodo nekateri nadaljevali stavko, saj so s sklenitvijo sporazuma pričakovali bolj konkretne rešitve,« je povedal Verk, ki je skupaj s Stankovićem sporazum z vladno stranjo podpisal v petek, veljal pa naj bi za vse upravne enote, ki so stavko prekinile v ponedeljek. »Vse pogodbe v javnem sektorju, ki jih sklenemo reprezentativni sindikati, veljajo za vse, tudi tiste, ki teh pogodb ne podpišejo. Prepričan sem, da je to edini način, da je zadeva verodostojna in transparentna za vse,« je še poudaril Verk.

Nejasna vsebina sporazuma in plačna reforma

Stavkovni sporazum prinaša udejanjanje določil 22. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki govorijo o sredstvih in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Verk je pojasnil, da stavkovni sporazum predvideva razdelitev sredstev, ki ostajajo zaradi nezasedenega kadrovskega načrta in bolniških odsotnosti, daljših od enega meseca. Nekaj sredstev bo najverjetneje primaknila tudi vlada, da se bo primanjkljaj zaradi preobremenjenosti oz. več deset tisoč nerešenih upravnih postopkov razrešilo, meni Verk. Kriterije in merila do upravičenosti za izplačilo delovne uspešnosti bi oblikovala posebna delovna skupina v dveh tednih po podpisu dogovora. Sestavljali bi jo predstavniki ministrstva za javno upravo, sindikatov upravnih enot in načelniki. Dodatke za delovno uspešnost bi začeli izplačevati že z julijsko plačo, pri čemer je bodo lahko deležni tudi zaposleni na podpornih in spremljajočih skupinah, torej tisti, ki sodijo v plačno skupino J. V nasprotju z dosedanjimi napovedmi je vlada privolila, da bo plačan vsak stavkovni dan od 13. marca naprej.

Stavkajoči so v prvi vrsti opozarjali na nizke plače in na preobremenjenost z velikim pripadom zadev. Med drugim so zahtevali dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi zaposlenih na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in tudi povečanje kadrovskega načrta na določenih upravnih enotah. V okviru pogajanj z vladno stranjo je nastala tudi zahteva o 300 evrih bruto dodatka vsem zaposlenim do konca pogajanj o prenovi plačnega sistema.

Prenova plačnega sistema za javne uslužbence

Vlada ob tem vztraja, da se plačna nesorazmerja odpravljajo v okviru plačne reforme, o kateri pogajanja še potekajo tako na stebrni kot na centralni ravni, a so po napovedih socialnih partnerjev v sklepni fazi. Zaposlenim na upravnih enotah v okviru plačnega stebra javnih uslužbencev v državnih organih sicer ponujajo uvedbo dveh novih delovnih mest – referent in višji referent upravne enote –, ki bi ob reformi dobila za tri oziroma štiri plačne razrede višji izhodiščni razred od sedanjih mest referent in višji referent. Štirje plačni razredi višje so ponujeni tudi delovnima mestoma svetovalec in višji svetovalec, medtem ko bi bila sekretar in podsekretar deležna treh plačnih razredov. Če se centrala in stebrna pogajanja ne bodo zaključila do 13. 9. ali pa bodo pred tem datumom propadla, sporazum določa takojšen pričetek ločenih pogajanj med SDOS in predstavniki ministrstva za javno upravo, ki bi vodila v odpravo plačnih nesorazmerij na upravnih enotah.

Interventni zakon za razbremenitev upravnih enot

Medtem je vlada potrdila tudi interventni zakon za upravne enote, ki naj bi razbremenil najbolj obremenjene UE, saj med drugim odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem. Iz ministrstva za javno upravo so sporočili, da bodo lahko tujci, takoj ko vložijo vlogo za delovno dovoljenje, že začeli delati. Zakon, ki ga mora potrditi še državni zbor, bo veljal do 30. septembra.

Otežen dostop do storitev upravnih enot

Stavka je uporabnikom močno otežila dostop do osnovnih storitev države; za najbolj preproste opravke,  kot je na primer izdaja osebne izkaznice, je bilo treba na prostem v večjih mestih čakati tudi po več ur. Upravne enote so lani sicer obravnavale več kot 1,4 milijona upravnih zadev, kar je skoraj polovico več kot leta 2019, še kažejo podatki ministrstva za javno upravo. Lani so ob tem rešili skoraj 94 odstotkov zadev, kar je le 1,8 odstotne točke manj kot leta 2019, ob siceršnjem hudem kadrovskem manku in katastrofalno nizkih plačah uradnikov. Po besedah Frančiška Verka so začetniki uvrščeni dvesto evrov pod zakonsko določeno minimalno plačo. Podrobnosti stavkovnega sporazuma so znane od ponedeljka, ko so bile objavljene v Uradnem listu, s tem pa so upravne enote tudi prekinile stavko.

Stavko zaposlenih na upravnih enotah je sicer podprla tudi ZSSS in naši sindikati dejavnosti. “Spoštovani predsednik SDOS, danes po dolgotrajnem vztrajanju podpisujete stavkovni sporazum. Zavedam se, koliko truda, vztrajnosti in poguma je bilo potrebno za dosego sporazuma, zato prejmi ti in tvoji sodelavci, posebej pa še člani, ki so sodelovali, iskrene čestitke. Kdor misli, da je takšna aktivnost lahka, ni nikoli stavkal in kdor je kdaj stavkal ve, koliko napora in vztrajnosti je treba včasih že za male premike. Iskrene čestitke in lep pozdrav, z željo, da se razmere za zaposlene izboljšajo,” je zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Sindikati državnih uslužbencev pozivajo h konstruktivnemu pogajalskemu procesu in opozarjajo, da je vrag vzel šalo

Boj se nadaljuje: na upravnih enotah zaostrujejo stavko, ki bo trajala do preklica

Share