ZSSS podpira dopolnitev zakona o enakih možnostih žensk in moških

25. 1. 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), saj izboljšuje vsebinsko, materialno in dejansko enakost med spoloma ter odpravlja vrzel med formalno in dejansko enakostjo med spoloma.

»Dejstvo, da ženske še vedno ostajajo pred vrati najvišjih mest odločanja tako v gospodarstvu kot na drugih področjih življenja in to kljub temu, da so v povprečju bolje izobražene v primerjavi z moškimi zavira gospodarski in družbeni razvoj, na kar že dolgo opozarjajo tudi številne raziskave.  Za resnično doseganje dejanske enakosti med spoloma in polno udejanjanje potenciala žensk je zato potrebna kombinacija ukrepov, tudi na področju spodbujanja uravnotežene zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja ne le v subjektih javnega prava temveč tudi v gospodarskih družbah v zasebnem sektorju,« je v podpori predlogu izboljšav ZEMŽM, ki ga je v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku vložila skupina poslank in poslancev s prvo podpisanim Sašom Tabakovićem,  zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Več v spodaj pripetem dopisu!

Podpora ZSSS predlogu izboljšav ZEMŽM, 23. 1. 2018

Share