Pismo slovenskih delavcev poslancema Evropskega parlamenta, gospe Romani Tomc in gospodu Ivu Vajglju

17. 2. 2017

Lučka Böhm, izvršna sekretarka  ZSSS, je v imenu slovenskih delavk in delavcev na evropsko poslanko, gospo Romano Tomc, članico Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu in na gospoda Iva Vajgla, namestnika člana Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu, naslovila pismo, v ju poziva, da podpreta amandmaje, katerih namen je ojačati zaščito delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti karcinogenom, mutagenom in reprotoksinom na delovnem mestu.

Takole je zapisano:

“Pišemo vama kot članici oziroma namestniku člana Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu. V imenu slovenskih delavcev vaju želimo opozoriti, da boste 28. februarja 2017 v Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta obravnavali dopolnitve in spremembe direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu  (angleško Carcinogens and Mutagens Directive – CMD). V nadaljevanju bomo direktivo v tem dopisu omenjali s kratico CMD.

V zvezi z direktivo CMD sta oba 22. 3. 2016 sopodpisala poslansko vprašanje, za kar se vama še enkrat zahvaljujemo:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) kot članica Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) v Sloveniji vodi kampanjo za dopolnitev Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Ta namreč še vedno določa zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za zgolj tri karcinogene. ETUC pa je pripravil seznam 50 najpomembnejših karcinogenov, ki predstavljajo 80 odstotkov.”

Celotno pismo si preberite tukaj;

Pismo evropski poslanki, gospe Tomc.

 

Share