Odziv predsednice ZSSS Lidije Jerkič na predloge strateškega sveta za debirokratizacijo: »Ne izgubljajmo časa z ukrepi vprašljive legitimnosti«

23. 9. 2020

Pretekli teden je strateški svet za debirokratizacijo predstavil rešitve, ki naj bi po njihovem mnenju vodile k manj administrativnim oviram. Vendar pa se pod to priljubljeno mantro skriva vse kaj drugega kot zgolj birokratsko razbremenjevanje.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je njihove rešitve pospremila s spodnjim besedami:

»Na ZSSS ne želimo izgubljati časa s komentiranjem predlogov rešitev, katerih legitimnost postavlja pod vprašaj že samo poimenovanje skupin in pripravljenih dokumentov (predlogov). Strateški svet za debirokratizacijo nam je namreč pripravil predlog davčne reforme, kar je daleč od debirokratizacije in kar samo po sebi postavlja pod vprašaj namen predlagateljev ter vsebino pripravljenih predlogov.

Z vsebino smo seznanjeni preko medijev, ob količini zakonskih, podzakonskih in drugih predlogov, do katerih se moramo zadnje čase opredeljevati in ob pogojih, pod katerimi to počnemo, pa izgubljamo zaupanje v verodostojnost večine predlaganih vsebin.

Če se že spuščamo v komentiranje predlogov, smo na ZSSS zelo jasni: Predlog v celoti zavračamo. Ne le, da vsebuje rešitve, ki smo jih nedavno tega argumentirano zavrnili v pogajanjih za davčno in pokojninsko reformo (dvojni status, socialna kapica), dodatno spet posegajo v pričakovanja tako prebivalstva kot pravnih subjektov s spremembami odstotkov in stopenj.

Čeprav morebiti predlog vsebuje celo idejo ali dve, o katerih bi veljalo razmisliti, je celota taka, da nam na tej točki konstruktivni dialog onemogoča. Če se bo karkoli od navrženega skušalo udejanjiti skozi zakon, v prvi vrsti pričakujemo seznanitev socialnih partnerjev in vključitev le-teh v pogajanja za pripravo zakonodaje

Share