Objavljamo izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sprejeta julija 2017

30. 3. 2018

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je julija 2017 soglasno sprejel Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenij, ki so nastala na osnovi socialnega dialoga o Beli knjigi o pokojninah iz aprila 2016.

V spodaj objavljenih izhodiščih so povzeta stališča, ki jih podpirajo vse tri strani socialnega partnerstva. Z njimi so v skladu z odločitvijo s 307. seje ESS 7. julija 2017 seznanili tudi državni zbor in parlamentarne stranke.

Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, julij 2017

Share