Nujna je solidarnost pri delitvi bremen – Sindikalne centrale komentirajo predlagane vladne smernice za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

25. 3. 2020

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in druge sindikalne centrale, zveze oziroma konfederacije – vse članice Ekonomsko-socialnega sveta – so se odzvale na včeraj predlagane vladne smernice za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Naš odziv lahko najdete v posebnem dokumentu, dostopnem tukaj. Izpostavljamo nekaj poudarkov, pri pa tem poudarjamo, da komentiramo vladne smernice oziroma to, kar je bilo predstavljeno včeraj. Ko bomo imeli v rokah uraden predlog, bomo odziv še dopolnili.

»Uvodoma želimo posebej poudariti, da morajo vsi predlagani ukrepi veljati za vse delodajalce. Ne glede na to ali gre za javni ali zasebni sektor in ne glede na to ali se delodajalec ukvarja z gospodarsko ali negospodarsko dejavnostjo. Torej morajo predlagani ukrepi veljati tudi za zavode, društva, socialne partnerje … skratka za vse, ki zaposlujejo delavce. Vsekakor pa se morajo ukrepi navedeni v tem zakonu uporabljati od 12. 3. 2020 dalje. V nasprotnem primeru bodo namreč marsikateri delodajalci, ki so že sprejeli določene ukrepe in delavce napotili na čakanje na delo ostali brez možnosti
koriščenja teh ukrepov v celoti, prav tako pa bodo delavci, ki so zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v tem času, ostali brez nadomestila plače, ki se nanaša na izgubo zaposlitve v času epidemije …«

[…]

»Hkrati sindikalna stran opozarja, da predvideni trenutni ukrepi, ki se bodo poskušali urediti z zakonom ne smejo predstavljati ali pomeniti temelja za sistemske spremembe na področju trga dela in socialne varnosti. Prepričani smo, da morajo rešitve biti med seboj povezane, tvoriti celoto ter da ne smejo biti v celoti brezpogojne. Po našem prepričanju namreč mora biti v prvi vrsti v ospredju v čim večji možni meri ohranitev delovnih mest ter zaščita ekonomskega in socialnega statusa zaposlenih, upokojencev, samozaposlenih. Zlasti socialno ogroženih. Ukrepi morajo predstavljati tudi temelj za nadaljevanje gospodarske aktivnosti in za polno delovanje javnega sektorja po koncu epidemije

[…]

»Reševanje trenutnih razmer in posledic širjenja COVID-19 bo terjalo izjemne človeške, finančne, materialne in druge napore. Sredstva, ki bodo namenjena za reševanje krize so velika. Kljub temu ali prav zato je pomembno, da se tudi v teh časih v zvezi z ukrepi vodi in ohranja socialni dialog (v delu, ki se nanaša na javni sektor tudi s sindikati javnega sektorja) in da so ukrepi vendarle časovno jasno omejeni. Računamo tudi na poštenost tistih, ki bodo deležni koristi predlaganih ukrepov in na dosledno sankcioniranje tistih, ki bi te ukrepe želeli zlorabiti. Predlagani ukrepi so odraz solidarnosti. Pričakujemo, da se bo ta solidarnost odrazila tudi pri delitvi bremen v primeru potrebe po financiranju zadolževanja, s katerim bodo ukrepi financirani.«

Share