Brez rešitev za številne skupine – Razočaranje nad vsebino interventnega zakona

3. 4. 2020

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo razočarani nad vsebino včeraj sprejetega zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Ugotavljamo, da so bile nekatere pripombe sicer upoštevane, pri tem mislimo zlasti na uveljavitev zakona za nazaj, ki bo rešila vprašanja tistih, ki so utrpeli posledice že od dne razglasitve epidemije dalje. Pozdravljamo tudi rešitev glede subvencioniranja delovnega časa s strani države in prevzema plačila nekaterih prispevkov. Kljub pozivom z različnih strani pa so ostale brez ustreznih  rešitev številne skupine tako ali drugače zaposlenih (pa tudi brezposelnih) skupin in nedodelana vrsta institutov. Nujna je takojšnja pomoč vsem, ki so v teh razmerah že (ali pa jo še bodo) izgubili svojo zaposlitev. Tudi tistih, zaposlenih za določen čas.

V ZSSS si bomo zato intenzivno prizadevali, da se včerajšnje obljube vlade o vključitvi vseh prezrtih v zakon, ki naj bi bil že v pripravi, tudi uresničijo, hkrati pa bomo ponovno predlagali dodatne ukrepe (zmanjšanje davka na dodano vrednost za osnovne življenjske artikle, zamrznitev cen hrane, sankcije za kršitve …).

Z velikim začudenjem pa smo zaznali informacijo, da je v okviru drugega »protikorona« paketa oblikovana delovna skupina, ki pripravlja predloge na področju trga dela in varne prožnosti. Ugotavljamo, da zahteve po vzpostavitvi ustaljenega socialnega dialoga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ne zaležejo. Razlogi, zakaj vlada ignorira vlogo in pomen socialnih partnerjev, socialni dialog ter s tem tudi predloge sindikatov nam niso znani. Opozarjamo pa, da nikakor ne pristajamo na to, da bi trenutne razmere predstavljale izgovor za kakršenkoli enostranski poseg v delovno zakonodajo ter s tem v pravice delavk in delavcev.

Odziv ZSSS je v celoti dostopen tukaj.

Share