Prvi odziv ZSSS na priporočila OECD

14. 6. 2018

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že vrsto let opozarjamo, da je obdavčitev dela pri nas previsoka in pozivamo k razbremenitvi dela in povišanju neto prejemkov delavcev. Od analize in predlogov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) smo pričakovali več, ne preseneča pa nas, da so predlogi OECD ponovno usmerjeni k razbremenjevanju najbogatejših v Sloveniji.

Res je, da gredo predlogi, podani s strani OECD, po eni strani v smeri zmanjševanja obremenitve plač na strani prispevkov za socialno varnost, vendar pa bodo predlagani ukrepi za pokritje izpada prihodkov iz tega naslova po našem prepričanju povečali število revnih zaposlenih v Sloveniji. V ZSSS smo pričakovali bolj poglobljeno analizo in izračune. V prikazanem gradivu so namreč v celoti zanemarjeni izračuni posledic, ki bi jih ti predlogi imeli na neto plače in neto prejemke zaposlenih. Po eni strani predlagajo znižanje stopnje prispevkov za socialno varnost, po drugi strani pa želijo odpraviti olajšave za otroke, dodatno splošno olajšavo, predlagajo dodatno obremenitev božičnice oziroma 13. plače (za razbremenitev katere smo si prizadevali več let), regresa za letni dopust, ukinitev 50-odstotne davčne stopnje, povišanje ostalih davčnih stopenj (razen 16-odstotne), kot tudi obdavčitev prevoza in prehrane med delom. Kot rečeno, izračunov, kakšne bodo posledice za zaposlene, ni. Od tako ugledne institucije bi pričakovali bolj poglobljeno analizo na davčnem področju in oceno posledic – tudi na področju socialnega varstva. V OECD ne poznajo slovenskega plačnega sistema, ne vedo, da so najnižje osnovne plače po kolektivnih pogodbah večinoma nižje od minimalne plače in da prav nadomestila prevoza na delo in z dela ter povračilo prehrane med delom, katere sedaj želijo obdavčiti, pomembno povišujejo prejemke delavk in  delavcev in vplivajo na kupno moč zaposlenih. Prav tako jih moti dodatek na delovno dobo in ne razumejo, da je ta sestavni del plače v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami.

Po drugi strani predlagajo odpravo 50-odstotne davčne stopnje pri dohodnini ter predlagajo uvedbo socialne kapice za tiste s 350 odstotkov povprečne plače. Tako bi en odstotek najbogatejših imel omejeno plačilo prispevkov za socialno varnost!

V celoti tudi zavračamo predlog, da se poviša stopnja DDV iz sedanje 9,5-odstotne na 22-odstotno za vse blago in storitve, vključno s hrano!!! Predlogi enotne davčne stopnje, sicer na strani dohodnine, so v Sloveniji že doživeli svoj odziv na ulicah, predlogi, ki bi dodatno povišali cene hrane in nujnih življenjskih potrebščin z izgovorom, da se razbremenjuje delo, pa so prav smešni. V ZSSS že dolgo pozivamo k uvedbi znižane ali ničelne stopnje DDV za ključne življenjske potrebščine in na takšno povečevanje nižje stopnje DDV ne bomo pristali!

Za Slovenijo je značilna velika redistribucija, takšni ukrepi pa bi zmanjšali standard družin, delavcev in upokojencev. Ob takih ukrepih se bo število revnih delavcev še povečalo. Zaradi sedanjega sistema prejema večina upokojencev manj kot 600 evrov pokojnine na mesec, navezovanje pravic z vplačanimi sredstvi, kot predlaga OECD, pa pomeni razkroj socialne države in popolno liberalizacijo, čemur ostro nasprotujemo.

V ZSSS si želimo in bomo podprli takšno reformo, ki ne bo slabšala položaja delavk in delavcev, ter takšno reformo, ki bo izboljševala standard in kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije. Prepričani smo, da je enakost, ki jo ohranja Slovenija, potrebno ohraniti kot tudi kakovost storitev in življenja, ki je na voljo prebivalcem Slovenije.

O tako pomembnih reformah mora biti dosežen konsenz socialnih partnerjev in drugih interesnih skupin, te pa morajo temeljiti na poglobljenih izračunih in analizah posledic.

Share