Stališča ZSSS glede predloga zakona o dolgotrajni oskrbi

17. 11. 2017

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na podlagi 1. posveta predsednikov in sekretarjev sindikatov dejavnosti 24. 10. 2017 ter 3. seje predsedstva ZSSS 14. 11. 2017 pripravila stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (verzijo, predstavljeno na izredni seji Ekonomsko-socialnega sveta – ESS – 20. 10. 2017), ki je v javni razpravi od 20. 10. do 20. 11. 2017.

V skladu s sklepom ESS so bila stališča predsedstva ZSSS poslana sekretariatu ESS in ministrstvu za zdravje za obravnavo predloga zakona na prvi seji Strokovnega odbora ESS za državno ureditev in javne zadeve.

Stališča predsedstva ZSSS na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, 16. 11. 2017

Share