Pobuda ZSSS predsedniku vlade

5. 2. 2019

Iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo danes pisali predsedniku vlade Republike Slovenije Marjan Šarcu, in sicer v zvezi z več našimi sindikalni pobudami.

Premierju smo v povezavi z zadnjimi predlogi po novem družbenem dogovoru, ki jih slišimo iz vrst delodajalcev, sporočili, da ZSSS kot največja reprezentativna sindikalna centrala, podpira tristranski sprejem novega družbenega dogovora, ki bo prinesel večjo blaginjo prebivalcem Slovenije, delavcem, upokojencem in mladim.

Za boljši jutri

V ZSSS pričakujemo boljša, bolj kakovostna ter dobro plačana delovna mesta in večji družbeni napredek, temelječ na znanju in inovativnosti. Želimo si dvig bruto plač delavk in delavcev ter tudi prerazdelitev davčnih bremen iz dela na kapital.

Predsednika vlade smo pozvali tudi, naj nemudoma vzpostavi delovanje Strokovnega odbora za finance in gospodarstvo Ekonomsko socialnega sveta (usmerjevalni odbor ESS) pri MF, ki je v preteklosti že obravnaval vse predloge sprememb na davčnem področju, preden so bili ti posredovani v javno razpravo.

Davki in prispevki

Premierju smo predlagali tudi ponovno uvedbo rednega letnega usklajevanja lestvice za odmero dohodnine in olajšav, ki je bilo zaradi krize ukinjeno. V ZSSS ostro nasprotujemo uvedbi socialne kapice, ker bi ta pomenila siromašenje blagajn ZZZS in ZPIZ ter vodila do zmanjšanja pravic iz naslova socialne varnosti. Predlagamo, da se prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) delodajalcev (sedaj 8,85 odstotkov) postopno izenačijo s prispevno stopnjo delojemalcev (sedaj 15,5 odstotkov). Prav tako z namenom nevtralnosti davčne reforme predlagamo povišanje stopnje davka na dohodek pravnih oseb (na 23 odstotkov) in določitev spodnje meje za plačilo tega davka (najmanj 5 odstotkov).

Strokovni svet za povečanje blaginje

Predsednika vlade smo opozorili tudi, da so na pobudo ministra Zdravka Počivalška svoj organ lani dobile delodajalske organizacije, in sicer tako imenovani Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje, ki deluje kot posvetovalni organ o predlaganih in potrebnih ukrepih vlade na področjih, ki sodijo pod pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zato na drugi strani v ZSSS pozivamo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) nemudoma pristopi k ustanovitvi Strokovnega sveta za povečanje blaginje in socialne vključenosti prebivalcev Slovenije ter vzpostavitev kakovostnih delovnih mest, ki bo vključeval zgolj predstavnike reprezentativnih sindikalnih central in bo deloval kot strokovno-posvetovalni organ ministrice za obravnavo posameznih vprašanj, in ki bo obravnaval ključna vprašanja, ki sodijo pod pristojnost omenjenega ministrstva.

Želja po dialogu

Na Vlado RS in na njenega predsednika smo se obrnili s pisnimi predlogi in ne z novinarsko konferenco, upoštevajoč besede, ki ste jih je premier izrekel na Ekonomsko-socialnem svetu: Da je človek dialoga, ki ne mara neutemeljenih pritiskov in izsiljevanj, na katere se ne bo odzival. Stopnjevane aktivnosti delodajalskih organizacij v tem mesecu, ki v eno ponavljajo mantro zgolj o nalogah države za večje plače, ne da bi del svojih nalog opravile v socialnem dialogu s sindikati, pa kažejo prav na to.

Več o naših pobudah je mogoče prebrati v priloženem dokumentu, dostopnem tukaj.

Share