Zagotoviti proračunska sredstva za insourcing!

21. 11. 2017

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Delavsko svetovalnico pred razpravo o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti prejšnji ponedeljek, 13. 11. 2017, poslanke in poslance v odboru državnega zbora za finance in monetarno politiko pozvala, naj k 60. členu Predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) dodajo nov odstavek, s katerim bi javnemu sektorju omogočili neposredno zaposlovanje delavk in delavcev, ki sicer pri njih delajo prek zunanjih izvajalcev (t. i. outsourcinga).

Žal je ta delavcem naklonjen in izboljšanju standardov slovenskega javnega sektorja namenjen predlog, ki ga objavljamo spodaj, posvojila le poslanska skupina Levica, sam predlog pa ni bil sprejet.

ZSSS je odločena pri zavzemanju za insourceing vztrajati!

Predlog amandmaja k ZIPRS1819, 13. 11. 2017

Share