Predlog novele zakona o javnih prevozih v cestnem prometu je treba umakniti

13. 2. 2018

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in zakaj vozi Ministrstvo za infrastrukturo?« v torek, 13. 2. 2018, predstavili svoje stališče glede predloga dopolnitev zakona o javnih prevozih v cestnem prometu (ZPCP), ki ga je sredi januarja v enomesečno javno razpravo dalo ministrstvo za infrastrukturo.

Stališča oziroma sporočila ZSSS, SDPZ, Sindikata Mladi plus in Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) so pripeta na koncu te objave.

Predlog ZPCP deregulira taksi prevoze, uvesti nove oblike opravljanja javnih prevozov in pripraviti podlago za vstop družb, ki delujejo preko spletnih platform, ter  omogočajo možnost najema vozila z voznikom, v Slovenijo. Hkrati so kritizirali širše spremembe, ki jih uvajanje novih oblik opravljanja dela povzroča na trgu dela, ter posledično socialnem in družbenem položaju vseh nas.

Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka SDPZ, Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus, in Izidor Ostan Ožbolt iz istega sindikata, taksist Mario Azinović ter izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko so ob predstavnikih nekaj ljubljanskih taksi službi problematizirali zelo kratko obdobje javne razprave ter zapostavljanje sindikalne strani, ki kljub obsežnim spremembam za t. i. trg dela veje iz tega predloga ZPCP. Kritični so bili zlasti do nove oblike izvajanja javnih prevozov – »najem vozila z voznikom«, ki je tudi po zatrjevanju predlagatelja pisan na kožo globalni tehnološki korporaciji Uber, ki prek internetne platforme s povezovanjem voznikov-lastnikov zasebnih vozil in uporabnikov tega komunikacijsko-nadzornega sredstva zagotavlja storitev plačanega prevoza potnikov.

Predlagatelj napoveduje ostro deregulacijo ureditve obstoječih taksi prevozov oz. taksi dejavnosti, odpravo nacionalne licence in uveljavitev pristojnosti lokalne samouprave, odpravo taksimetrov in ukinitev pristojnosti nacionalnih inšpekcijskih služb ter uvedbo pristojnosti lokalnih redarskih služb. Ob tem brezskrbno spodkopavajo delovnopravno ureditev področja, saj vzpostavljajo opravljanja dela brez ustreznega pogodbenega razmerja, zanemarjajo varnostni vidik opravljanja storitve, krnijo nadzorstveno funkcijo javnih oblasti, zapostavljajo varovanje in manipulacijo osebnih podatkov…

Internetne platforme za prevoz potnikov nižajo delavske standarde, širijo in poglabljajo prekarnost, v Slovenijo pa jim pristojni v vladi pripravljajo zakonsko ureditve v času, ko marsikje po Evropi in svetu v luči težav, ki jih tovrsten način opravljanja dejavnosti disruptivno povzroča, zaostrujejo pravila zanje. Zato sindikati zahtevajo ustrezno temeljito razpravo socialnih partnerjev, temeljito ukvarjanje s predlogom na ekonomsko-socialnem svetu, umik vpeljave nove oblike prevozov ter zagotovitev večje regulacije ter temeljitejšega nadzora nad taksi dejavnostjo.

Sindikat Mladi plus je že pred časom, ob prvih znakih, da je vlada Republike Slovenije pripravljena ustreči neliberalnim in deregulacijskim pričakovanjem Ubra, pripravil obsežno kritiko ravnanja te globalne korporacije in s sklicevanjem na »buče« izpostavljal lažne napovedi in obete, ki jih Uber in njegovi raznovrstni podporniki ponujajo.

Uber ne ustvarja novih delovnih mest in zaposlitev; ne omogoča občutnega zaslužka; ne spodbuja ekonomsko neaktivnih; njegova storitev ni svobodnejša, ugodnejša in konkurenčnejša; ne izkorišča monopola; ni le tehnološko, ampak je tudi storitveno prevozno podjetje; ne bo izboljšal področja taksi prevozov Sloveniji; ne povečuje učinkovitost mobilnosti in ni javno dobro; ni davčni vir, ampak uporablja marsikje zagovarjano uveljavljeno davčno optimiziranje; ne dovoljuje sindikalnega delovanja delavk in delavcev; in ne prispeva k varovanju podnebja in okolja, zdravstvenega stanja ljudi ter zmanjševanju prometne obremenjenosti – vse to so za Sindikat Mladi plus »Uber buče«.

Če je cilj predlagateljev ZPCP izboljšanje položaja delavcev v taksi dejavnosti in izboljšanje ureditve taksi dejavnosti, se to da deloma doseči z uvedbo tahografov, ki beleži vožnjo, v taksi vozila. V kolikor pa želijo povečati obseg javnega prometa, kot zatrjujejo, potem ne bi smeli vpeljevati še ene deregulirane oblike zasebnega prevoz potnikov.

Tudi predstavnik taksistov je bil kritičen do uzakonjenja nelojalne konkurence taksi prevozom in nižanje zaščitnih delovnopravnih standardov. Nasprotoval je ukinitvi nacionalne licence, prenosu pristojnosti na lokalne skupnosti, odpravi obveznih taksimetrov, nižanju ravni varstva potrošnikov in oseb s funkcionalnimi omejitvami ter izpostavil rtast gostote prometa in onesnaženosti v urbanih središčih, do česar bo nova oblika prevoza pripeljala.

Za ZSSS je nesprejemljivo tako perfidno odpravljanje delovnopravne zaščite s področnim zakonom brez temeljite razprave o prihodnosti dela in sprejemljivem vplivu digitalizacije  ter tehnoloških platform na svet dela. Da delavca zamenjajo z izvajalcem storitev in delodajalca z naročnikom storitev pomeni izigravanje dosedanjih standardov ter spodkopavanje socialnih sistemov in ravni pravic.

Na šesti seji je zato predsedstvo ZSSS sprejelo resolucijo, s katero pričakuje, da bo predlagatelj ta predlog zakona umaknil oziroma, da jih vlada ne potrdi. Opraviti je treba temeljito in obširno razpravo o prihodnosti dela, celovite spremembe vpeljati le ob socialnem dialogu, soglasju socialnih partnerjev in drugih zainteresiranih.

Resolucija predsedstva ZSSS k predlogu ZPCP, 13. 2. 2018

Stališča ZSSS, SDPZ in Sindikata Mladi plus o predlogu ZPCP, 13. 2. 2018

Javni poziv SDOS glede uvajanja Uberja v Slovenijo, 13. 2. 2018

Share