Bela knjiga o pokojninah – črni obeti za ženske?

12. 10. 2016

Bela knjiga »drastično poslabšuje položaj bodočih upokojenk in upokojencev, saj zasleduje zgolj en cilj, ki je dolgoročna vzdržnost javnih financ (pokojninske blagajne). Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne predlaga ukrepov za spodbujanje zaposlovanja (mladih in starejših), za prilagajanje delovnih mest starejšim ter ne predlaga sistemskih sprememb in ukrepov za doseganje in varovanje enakosti. Predlogi reforme gredo v korist tistih z višjimi dohodki, preostali del populacije v Sloveniji, ki predstavlja 2/3 vseh zaposlenih, pa bo na slabšem.

Prav tako velja opozoriti, da dokončna odprava pozitivne diskriminacije žensk zapakirana v koncept ‘enake obravnave med spoloma’ v nobenem oziru ne bo prispevala k doseganju enakosti spolov, temveč bo razkorak le še poglobila«, so zapisali v odboru.

Opozorili so, da »veljavni zakon (ZPIZ-2) še ni v celoti prikazal vseh učinkov, ko se že predlaga dodatno zaostrovanje pogojev in želi zniževati pokojnine. Zopet se preveč govori le o javnofinančni vzdržnosti pokojninske blagajne, ki so posledica napak ene od prejšnjih vlad, ki je znižala prispevno stopnjo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcem iz 15,54 % na 8,85 %. Tudi predlagatelji te Bele knjige, ki se bere bolj kot ‘knjiga smrti’, pozabljajo, da je v 2. členu Ustave Republike Slovenije zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država.«

V odboru za enake možnosti ZSSS med drugim zavračajo predlagano podaljševanje upokojitvene starosti (na 67 let) in zahteve po podaljševanju zavarovalne dobe (na 42/45 let); ukinjanje elementov, s katerimi si posameznik lahko zniža starost ob upokojitvi (otroci, delo pred 18 letom); črtanje predčasnega upokojevanja; podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove iz 24 zaporednih najugodnejših let na 34 zaporednih najugodnejših let; uvedbo točkovnega sistema ter popolno izenačitev odmernega odstotka za ženske in moške; višino minimalne pokojnine; poslabševanje pogojev za pridobitev vdovske pokojnine in ukinitev pravice do dela vdovske pokojnine; zvišanje razmerja med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo iz sedanjih 1:4 na 1:5.

Obenem med drugim zahtevajo sprejem ukrepov, ki bodo izboljšali pogoje za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in spodbudili zaposlovanje mladih; takojšnjo vzpostavitev demografskega sklada; ohranitev prvega stebra kot temelja pokojninskega sistema; usklajevanje pokojnin z rastjo plač in le v manjšem delu z rastjo cen življenjskih potrebščin; ohranitev letnega dodatka in takojšnjo odpravo njegovega znižanega izplačila.

Več v spodaj pripetem gradivu z novinarske konference!

Bela knjiga o pokojninah – Mnenje Odbora ZSSS za enake možnosti

Share