Stališča ZSSS glede ZZVZZ-1

23. 1. 2018

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na 5. seji 16. januarja sprejelo Stališča k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1; verzija 20. 12. 2017 za pogajalsko skupino ESS).

Ob tem so predstavniki sindikatov dejavnosti, članov ZSSS, posebej izpostavili in sprejeli zavezujoča stališča glede ohranitve načela solidarnosti pri financiranju obveznega zdravstvenega zavarovanja, obsega pravice do zdravstvenih storitev na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja za poklicno tveganje, bolniške odsotnosti z dela in denarnih nadomestil, organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, nadaljnje obravnave ZZVZZ-1 in soglasja ZSSS za to novelo.

Več v spodaj pripetem dokumentu!

Stališča predsedstva ZSSS glede ZZVZZ-1, 23. 1. 2018

 

Share