Od besed k dejanjem! Poziv za odpravo outsourcinga in izkoriščanja delavk ter delavcev pri zunanjih izvajalcih storitev čiščenja

24. 1. 2023

ZSSS v celoti podpira nedavni poziv našega Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit), s katerim ta poziva vlado k odpravi t. i. outsourcinga in izkoriščanja delavk in delavcev pri zunanjih izvajalcih storitev čiščenja, zlasti v dejavnosti hotelirstva v tistih podjetjih, ki so v pretežni državni lasti.

Pri tem posebej opozarjamo, da najem zunanjih izvajalcev v večini primerov prinaša precejšnje poslabšanje socialnega in materialnega položaja delavk in delavcev, ki so se primorani prezaposliti pri zunanjem izvajalcu. Poslabšajo se pogoji dela in poveča se število kršitev delovne zakonodaje ter veljavnih kolektivnih pogodb. Zlasti s področja delovnega časa in zagotavljanja počitkov in odmorov.

V ZSSS smo prepričani, da je prišel čas, da vlada od zapisanih besed v »Programu za delo koalicije 2022–2026«, s katerimi se je zavezala k odpravi prekarnosti in outsourcinga, nemudoma preide k dejanjem in prične postopek redne zaposlitve tam, kjer obstaja redna potreba po opravljanju rednega dela. Tako v javnem sektorju, kot tudi v vseh tistih podjetjih zasebnega sektorja, kjer ima prevladujoč delež.

Interes države, kot lastnika, ne sme biti samo maksimizacija dobička in čim višje izplačilo dividend, temveč mora predvsem strmeti k visoki stopnji družbene odgovornosti. Zlasti v razmerju do zaposlenih delavcev. Zato od vlade pričakujemo, da bo v javnem sektorju takoj pričela s postopkom rednega zaposlovanja delavk in delavcev, ki sedaj delajo pri zunanjih izvajalcih, in sicer tam, kjer obstaja potreba po rednem opravljanju dela.

V podjetjih, kjer je država lastnik oziroma solastnik s prevladujočim deležem, pa pričakujemo, da se bo pričela obnašati družbeno odgovorno v najširšem pomenu te besede in da bo od vodstev podjetij zahtevala brezpogojno spoštovanje pravic zaposlenih, zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev, vključno z dostojnimi plačami za opravljeno delo. Prav tako pričakujemo, da bo zamenjala vsa tista vodstva podjetij, ki tovrstnim usmeritvam in zahtevam ne bi sledila ali ki bi kršila temeljne pravice zaposlenih.

Prepričani smo tudi, da brez zadovoljnih in spoštovanih delavke ter delavcev, dostojnih plač in pogojev dela ter doslednega spoštovanja pravic zaposlenih ni uspešnega gospodarskega razvoja!

Share