Protest sindikalnih central zaradi izključevanja iz razprave o plačah

11. 10. 2018

Sindikalne centrale – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (Pergam), Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90), Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost (KNSS), Slovenska zveza sindikatov Alternativa (Alternativa) in Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost (Solidarnost) – smo premieru Marjana Šarcu in vladi poslale protestno pismo zaradi zavračanja socialnega dialoga in izključevanja ene skupine socialnih partnerjev, sindikatov, iz razprave o plačah, teme, ki se sindikatov, delavk in delavcev, neposredno tiče.

»Kako drugače si je moč razlagati izključevanje sindikatov iz dogodka, ki obravnava eno temeljnih področij delovanja sindikatov? Kako je mogoče, da vladni urad, katerega predstojnik je neposredno odgovoren predsedniku Vlade RS organizira dogodek, o katerem so nekateri bile nekatere sindikalne centrale zgolj obveščene, nekatere pa niti to ne,« sprašujemo podpisniki protestnega pisma, ki ga objavljamo spodaj. Sindikalne centrale je vznejevoljilo to, da Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar) organizira srečanje ob predstavitvi analize o plačah, nanj pa niso povabili nikogar s sindikalne strani.

»Tovrstni dogodki, ki oblikujejo plačno politiko in imajo posledice na vse zaposlene, ne morejo biti predmet razprav zgolj akademikov in delodajalcev, temveč so vsaj v enaki meri tudi stvar sindikatov,« so opozorili in napovedali neudeležbo na dogodku, od premiera in vlade pa pričakujejo opredelitev do nekorektnega ravnanja Umarja.

Predsednik Vlade RS odgovarja:

Predsednik Vlade RS je na pisanje odgovoril, v odgovoru pa zapisal, da “samostojni dogodek Urada za makroekonomske analize in razvoj nikakor in na noben način ne bo vplival na smernice plačne politike. Namenjen je zgolj razpravi o ugotovitvah, zato je odveč bojazen, da bo povedano začrtalo ali celo določilo plačno politiko v prihodnjih letih. Nikakor, plačna politika je in bo ostala predmet socialnega dialoga s sindikati kot predstavniki zaposlenih.
Pogajanja s sindikati javnega sektorja o stavkovnih zahtevah bo vodila vladna pogajalska skupina, v.d. direktorja UMAR je zgolj eden od njenih članov.”

 

Sindikati ostajamo kritični in bomo počakali na ‘iskren dialog’, še bolj pa dejanja, ki bodo zapisano tudi potrdila.

 

Pripenjamo:

Protestno pismo sindikalne central zaradi zavračanja socialnega dialoga, 11. 10. 2018

Odgovor predsednika Vlade RS na protestno pismo

Share