ZSSS podpira izboljšave zakona o javnem naročanju

20. 2. 2018

Predsednica ZSSS je ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN 3A) pozdravila izboljšanje ureditve teh procesov z uvedbo socialne klavzule, s katero se bo prispevalo proti socialnemu dampingu.

Obenem pa je predsednica ZSSS Lidija Jerkič v javnem pismu poslankam in poslancem izpostavila, da zakonodaja žal še vedno ne določa direktnega zaposlovanja delavcev izvajalca storitev na naročnika, solidarne odgovornosti naročnika za nepoplačane obveznosti izvajalca do delavcev in ravnanje z neobičajno nizko ponudbo.

Najpomembnejši še manjkajoči del ureditve javnih naročil pri nas pa ostaja odgovor na vprašanje ureditve javnega naročanje storitev, da to ne bo sredstvo izogibanja potrebnemu zaposlovanju.

Več v spodaj pripetem javnem sporočilu ZSSS!

Javno sporočilo ZSSS ob obravnavi novele zakona o javnem naročanju (ZJN 3A), 20. 2. 2018

Share