Ob spremembah zakona o čezmejnem izvajanju storitev: Korak naprej k varstvu in zaščiti pravic napotenih delavcev!

15. 2. 2023

V ZSSS pozdravljamo predvidene spremembe in dopolnitve Predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1). Prepričani smo, da predstavljajo velik korak naprej k varstvu pravic napotenih delavcev in zaščiti njihovih pravic. Zato nas veseli, da so vsi vpleteni, ki so sodelovali v pogajalskem procesu (delodajalci, sindikati in vlada) dosegli znotraj ekonomsko-socialnega sveta soglasje o predvidenih spremembah in dopolnitvah. Tako tudi pričakujemo, da bodo poslanke in poslanci državnega zbora doseženo soglasje spoštovali in ga ne bodo spreminjali z amandmaji.

Na problematiko napotenih delavcev, njihov neenakopravni položaj, kršitve pravic, nedorečenost zakonodaje in na pomanjkljivost izdaje A1 obrazcev smo sicer opozarjali že več let.

Zaradi neupoštevanja naših opozoril in pozivov vsakokratni vladi je bila zoper Republiko Slovenijo na Evropsko komisijo vložena tožba zaradi sistemskega omogočanja nelojalne konkurence na račun socialnih pravic. Povedano drugače: država je dopuščala socialni damping in nelojalno konkurenco na račun nižje osnove za izračun višine pokojnine. Pokojnina napotenih delavcev je bila tako nižja kot bi bila, če bi bila upoštevala dejanska plača napotenega delavca. V večini primerov so delodajalci napotenim delavcem obračunavali prispevke od slovenske minimalne plače, čeprav so ti v tujini zaslužili precej več. Spremembe in dopolnitve ZČmIS-1 tako odpravljajo več deset let trajajoč državni socialni damping pri obračunu prispevkov za socialno varnost napotenih delavcev.

Nadalje se zaostrujejo pogoji za čezmejno izvajanje storitev, in sicer tako, da je pri presoji pogojev za napotitev delavcev v tujino dosledneje zahtevano spoštovanje delovne zakonodaje. Zlasti na področju plačila za opravljeno delo, delovnim časom, zaposlovanjem na črno, ocenjevanjem tveganj in usposabljanjem za varno opravljanje dela ter zagotavljanja varnega delovnega okolja. Gre torej za področja, kjer smo v ZSSS v zadnjih letih ugotovili največ kršitev.

Posebej pozdravljamo tudi spremembe, ki se nanašajo na delo Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) in na področje opravljanja čezmejnih storitev. Tudi možnost, da se napotenemu delavcu dodeli aktivnejšo vlogo, saj lahko on ali njegov pooblaščenec zaradi neustreznega čezmejnega poslovanja delodajalca vloži prijavo na IRSD, je korak v pravo smer. Prepričani pa smo tudi, da lahko zakonska določitev pojma opravljanja dejavnosti v dveh ali več državah, tako kot je predlagana, pripomore k zmanjšanju množičnih zlorab 13. člena Uredbe 883/2004 pri izdaji A1 potrdil.

V zvezi s postopkom izdaje A1 obrazcev bi si sicer želeli več povezanosti med različnimi bazami podatkov, zlasti med zavodom za zdravstveno zavarovanje, davčnim organom in inšpektoratom za delo, ki bi omogočale hitrejšo in učinkovitejšo preverbo izpolnjevanja pogojev za izdajo obrazca in restriktivnejšo presojo izpolnjevanja pogojev, vendar pa kljub temu ne nasprotujemo predlaganim rešitvam. Prepričani namreč smo, da vsaka sprememba izdaje A1 obrazcev, ki povezuje njihovo izdajo s spoštovanjem delovne in druge zakonodaje pomeni korak v pravo smer in zmanjševanje nelojalne konkurence. Res pa je, da bo potrebna aktivnejša vloga inšpekcijskih služb, predvsem inšpektorata za delo.

Tako v ZSSS pričakujemo, da bodo spremembe in dopolnitve ZČmIS-1 sprejete in uveljavljene čimprej. To pa pomeni tudi, da bodo pričakujemo, da bodo pristojne državne institucije v najkrajšem mogočem času prilagodile tako informacijski sistem kot tudi organizacijo svojega dela.

Share