Minimalna plača za leto 2024 znaša 1.253,90

23. 1. 2024

Na spletnih straneh ministrstva za delo je bila danes objavljena informacija, da bo minimalna plača v letu 2024 znašala 1.253,90 evra bruto, kar pomeni 4,2% več oziroma toliko, kot znaša inflacija. Spomnimo:

V skladu z Zakonom o minimalni plači se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 odstotka.

Pri uskladitvi se ob rasti cen življenjskih potrebščin upošteva tudi druge zakonske kriterije, kot so gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Uskladitev zneska minimalne plače se določi po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji, nov znesek minimalne plače velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

Posvetovanje socialnih partnerjev je potekalo v petek, 19. 1. 2024,in ZSSS je tam ponovila svoje argumente, predstavljene tudi na novinarski konferenci.

Zagovarjali smo dvig v višini 7,5%, kar pomeni upoštevanje tako inflacije kot rasti življenjskih stroškov in rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, energija …) Opozorili smo tudi, da je nujno spremeniti zakon, po katerem se življenjske stroške ugotavlja bolj pogosto kot vsakih 6 let.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes objavilo informacijo, da bo minimalna plača za leto 2024 znašala 1.253,90eur bruto oziroma 902,07 eur neto. V primerjavi z letom 2023 bo višja za slabih 51€ (slabih 24€ neto). Dvig sledi torej ugotovljeni inflaciji v letu 2023.

Glede na vse ostale elemente, ki lahko vplivajo na višino minimalne plače, menimo, da je bila zamujena priložnost za višji dvig minimalne plače, ki bi sledil precej večjemu odstotku rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin. Kljub temu pa pozdravljamo dejstvo, da je vlada vsaj odstopila od prvotnega predloga v jesenskih mesecih, ki je predvideval zamrznitev višine minimalne plače.

Glede na predloge, ki jih je  ministrstvu posredovala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, pa pozdravljamo predvsem namero, da se minimalni življenjski stroški ugotavljajo bolj pogosto kot vsakih 6 let ter da se zasleduje cilj, da nihče, ki dela, ne more prejemati osnovne plače nižje od minimalne. Gre za dve ključni področji, ki bosta prispevali k dostojnemu plačilu vsakega delavca in delavke.

Share