Pričakovanja, predlogi in prioritete ZSSS za leto 2024

15. 1. 2024

V letu 2024 bo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) naslovila številna področja in teme. Na današnji novinarski konferenci smo izpostavili nekaj aktualnih tem in predstavili pričakovanja, predloge in prioritete ZSSS za leto 2024. V nadaljevanju povzemamo najbolj pomembne poudarke novinarske konference. Dodajamo tudi poročilo o najpomembnejših dosežkih ZSSS za leto 2023.

Pričakovanja in predlogi ZSSS za leto 2024:

  1. Dvig minimalne plače za 7,5%

Minimalna plača se določa vsako leto januarja, po posvetovanju s socialnimi partnerji. Po zakonu o minimalni plači predstavlja znesek, ki je vsaj 20 % in ne več kot 40 % višji od izračunanih minimalnih življenjskih stroškov, upošteva pa tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti.

Dvig minimalne plače za 4.2%,  kar je zakonsko obvezni dvig, po oceni ZSSS ni dovolj. Pričakujemo vsaj dvig v višini 7,5%, kar pomeni upoštevanje tako inflacije kot rasti življenjskih stroškov in rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, energija …) V številkah to pomeni 913 EUR neto oziroma 1293,36 EUR bruto.

Prav tako pričakujemo, da bo spremenjen zakon, po katerem se življenjske stroške ugotavlja bolj pogosto kot vsakih 6 let. Ministrstvo nam je zagotovilo, da je zakon že pripravljen.

  1. Uravnotežena davčna reforma

Pričakujemo prenovo davčnega sistema, kjer bomo vztrajali na uravnoteženosti davkov iz naslova prejemkov in premoženja. V kolikor se razbremenijo prejemki, je potrebno poiskati vire v premoženju, kjer se najpogosteje omenja nepremičnine. Še naprej bomo absolutno nasprotovali socialni kapici, predlagali pa bomo razbremenjevanje srednjega razreda, uvedbo višje splošne davčne olajšave, uskladitev dohodninske zakonodaje in zakonodaje s področja socialnih transferjev (zvezni prehodi), enako obremenitev vseh oblik dela (med npr. normirane s-p.-je).

  1. Nadaljevanje pogajanj za ZDR-1, 2. krog:

Nedogovorjena so ostala pomembna vprašanja, med njimi zagotovo. 30-urni delovnik, 48-urni neprekinjeni mesečni odmor, dodatek za sobotno delo, obvezna božičnica, osnove plačnega modela, pa tudi predlogi posameznih socialnih partnerjev. Zaradi vrste nesprejemljivih predlogov delodajalcev, usmerjenih na deregulacijo in zmanjševanje pravic, pričakujemo zelo težka pogajanja.

Pričakujemo ukrepe v smeri zmanjševanja prekarnosti ter zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja, tudi v prilagajanju delovnih mest starejšim.

  1. Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja:

Kljub napovedim se pogajanja na tem področju še niso začela, zato pričakujemo, da bo Vlada Republike Slovenije nemudoma predstavi svoja stališča in pristopi k pogajanjem. Pri teh si bomo v temelju prizadevali za ohranitev sedanjih obveznih pogojev za upokojitev (40 let). Pričakujemo izračune predlaganih posledic za posamezne skupine zaposlenih (npr. predlog povečanega števila let, ki se upoštevajo pri odmeri pokojnine) in predlagamo prenovo področja invalidskega zavarovanja, ki v zadnjih letih ni bilo deležno potrebne pozornosti. Vztrajamo pri izenačitvi prispevne stopnje delodajalcev.

  1. Socialni dialog:

Vztrajali bomo na obuditvi socialnega dialoga v okviru Ekonomsko socialnega sveta, enaki obravnavi z delodajalskimi organizacijami in iskali rešitve za financiranje socialnega dialoga.

Pozivamo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k uresničevanju evropske direktive o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji, sprejetje akcijskega načrta za spodbujanje kolektivnih pogajanj in ukrepov za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v kolektivnih pogajanjih o določanju plač ter spodbujanje konstruktivnih, smiselnih in informiranih pogajanj o plačah.

Na panožni ravni si bomo skupaj s sindikati dejavnosti prizadevali za izboljšanje dvostranskega socialnega dialoga, vključno z novim plačnim modelom ter za dokončno ureditev plačnih nesorazmerij in plač v javnem sektorju.

  1. Učinkovitejši nadzor nad kršitvami ter delo inšpektorata za delo

Še naprej se bomo zavzemali za krepitev Inšpektorata Republike Slovenije za delo in njegovega nadzora. Posebej se zavzemamo za nenapovedane preglede, ciljane akcije, poglobljene nadzore ter nujno skrajševanje postopkov.

  1. Ureditev področja zdravstvenega zavarovanja

Apeliramo na čim hitrejšo ureditev področja zdravstvenega zavarovanja in iz njega izhajajočih pravic, ki jih veliko število posameznikov težko uveljavlja. Pričakujemo, da se sedanje obvezno dopolnilno zavarovanje uredi tako, da bodo več plačevali tisti, ki imajo več in ne vsi enako.

  1. Sprejetje Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakona o delitvi dobička

V okviru pogajanj za spremembe ZUTD smo uspeli doseči soglasje socialnih partnerjev, da se v predlog zakona vnesejo določbe, ki bodo pomembno izboljšale socialni položaj brezposelnih, saj dvigujejo višino nadomestila za brezposelnost, hkrati pa jo vežejo na višino minimalne plače, kar bo zagotovilo njihovo sprotno usklajevanje. Spremembe ZUTD so v medresorskem usklajevanju, zato pričakujemo čim prejšnje sprejetje. Enako velja  za predlog sprememb Zakona o delitvi dobička, ki usklajen z resornim ministrstvom, čaka pa še na zakonodajni postopek.

Pregled dela in dosežkov ZSSS v letu 2023, si lahko ogledate TUKAJ.

Share