Poziv ZSSS in EKS vladi: Podprite sprejetje direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev

16. 5. 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropska konfederacija sindikatov (EKS) sta pozvala slovensko vlado k podpori direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, saj bi s tem pomembno prispeval k izboljšanju socialnih pravic v EU in v Sloveniji.

O tej direktivi trenutno razpravlja svet EU, ZSSS in EKS pa sta prepričanja, da se s sprejemanjem te pomembne ureditve ne odlaša in se pospešeno nadaljuje že med bolgarskim predsedovanjem EU.

»Obstoječi pravni in politični okvir EU, ki določa dopust iz družinskih razlogov in prožne ureditve dela, ne rešuje težav, s katerimi se vsakodnevno srečujejo starši in oskrbovalci,« sta med drugim v spodaj objavljenem pozivu poudarila predsednica ZSSS Lidija Jerkič in generalni sekretar EKS Luca Visentini, prav tako ne odgovarja na sodobne izzive »kot so staranje prebivalstva, zapiranje plačne in pokojninske vrzeli ter zagotavljanje enakosti na trgu dela«. Zato sindikalne organizacije pozdravljajo sprejetje Evropskega stebra socialnih pravic in njegovo delno konkretizacijo v tej direktivi.

Nekatere predvidene izboljšave ureditve, ki jih prinaša direktiva, so še posebej koristen, »zlasti uvedba neprenosljivega in plačanega starševskega dopusta, pravica do petih dni plačanega oskrbovalskega dopusta, uvedba plačanega desetdnevnega očetovskega dopusta ter pravica zahtevati prožne oblike dela zaradi nege«, kar bo skupaj z drugimi predvidenimi ukrepi »prineslo pozitivne spremembe v življenja številnih delavk in delavcev v državah članicah EU, in tudi v Sloveniji«, ne glede na to, da imamo pri nas nekatera področja že »relativno dobro urejena«, sta zapisala Jerkičeva in Visentini.

Ker v »EU obstajajo velike razlike v urejanju te problematike« sta sindikalista pozvala naslovnike, zlasti odhajajočega premiera Mira Cerarja, naj podpre »nadaljnjo obravnavo in sprejem direktive« in tako prispeva »k izboljšanju socialnih pravic v EU in v Sloveniji«. Sindikati pri uveljavaljanju izboljšav ponujajo svojo vsestransko pomoč, zavzemajo pa se za hitro sprejetje, uveljavitev in spremljanje izvajanje direktive v praksi.

Več v spodaj objavljenem pozivu!

Poziv ZSSS in EKS k podpori »Direktivi o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev«, 16. 5. 2018

 

Share