Vrnite nam javno zdravstvo! ZSSS podpira stavko pacientov in se pridružuje pozivu civilne iniciative Glas ljudstva

5. 1. 2023

ZSSS od svoje ustanovitve naprej sledi temeljnim principom in vrednotam, kot so enakopravnost, enakost, dostojno plačilo in dostojno življenje, varno in zdravo delovno okolje, brezplačno in vsem dostopno kakovostno javno zdravstvo in šolstvo, solidarnost, socialna pravičnost in medgeneracijsko sodelovanje.

Razpad javnega zdravstvenega sistema, ki smo mu priča, je v nasprotju z vsem, v kar verjamemo in za kar se borimo. Razpad javnega zdravstvenega sistema pomeni manj enakopravnosti, manj enakosti, manj dostojno življenje, manj varno delovno okolje, manj solidarnosti, manj socialne pravičnosti in predvsem manj ali nič pravic za tiste, ki podporo najbolj potrebujejo.

Približno 130 tisoč državljank in državljanov, delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev, ki so vedno prispevali svoj del v zdravstveno blagajno, brez dostopa do osebnega zdravnika je realnost sodobne Slovenije, na katero ne sme nihče pristati.

ZSSS tako podpira prihajajočo stavko pacientk ter pacientov in pet zahtev civilne iniciative Glas ljudstva:

  • Vsem pacientkam in pacientom je treba nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika.
  • Odpraviti je treba dopolnilno zdravstveno zavarovanje!
  • Prekiniti je treba delo zdravnikov v dvojnih praksah (javno in zasebno).
  • Preprečiti je treba preskakovanje čakalnih vrst, ki ga omogočajo komercialna zavarovanja.
  • Javno zdravstvo mora slediti potrebam pacientov, ne pa profitom koncesionarjev.

Vlado in ministrstvo za zdravje zato pozivamo, naj nemudoma pristopita k sistemskemu reševanju problematike javnega zdravstva in naj nikakor ne sprejemata ukrepov, ki samo še dodatno preusmerjajo finance v zasebne roke.

Članice in člane sindikatov ZSSS, delavke in delavce, državljanke in državljane Republike Slovenije pa pozivamo, naj izkažejo svojo solidarnost s pacienti in zdravniki ter zdravnicami v javnem sektorju ter se 10. januarja 2023 pridružijo stavki.

Grafika iniciativa Glas ljudstva


Ne prezrite tudi izbranih besedil iz tematske številke z naslovom Za javno zdravstvo! (november 2020) Delavske enotnosti, glasila ZSSS:

Vonj denarja pred potrebami ljudi – Intervju z Dušanom Kebrom o pomenu javnega zdravstva

Za vse, ne samo za tiste z globokimi žepi – Sindikati za javno zdravstvo

Samo javno zdravstvo lahko zagotovi zdravje vsem – Lekcija iz ZDA

Od Margaret Thatcher do koronakrize: Odgovornost (neoliberalnega) kapitalizma

Share