Za vse, ne samo za tiste z globokimi žepi – Sindikati za javno zdravstvo

Delo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije se pogosto – tako danes kot v preteklosti – dotika tudi našega javnega zdravstvenega sistema, in sicer tako razmer, v katerih ta deluje, kot tudi zaposlenih, ki v njem …