Predsednica ESSO od SDH pričakuje zaščito sindikalnega zaupnika

22. 2. 2017

Predsednica Ekonomsko socialnega strokovnega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Jerkič je upravo SDH pozvala, naj poseže v dogajanja v Zavarovalnici Triglav in tamkajšnjo upravo »opozori na nedopustna ravnanja  v primeru sindikalnega zaupnika Mileta Zukića«, saj je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sindikalnega dela »praksa, ki jo je treba ustaviti takoj na začetku«.

Ob tem je Jerkičeva, sicer predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei), upravo SDH še spomnila, da morajo imeti podjetja v lasti države etični kodeks, v katerem se »zavežejo za odgovoren odnos organov vodenja do zaposlenih, delavskih predstavnikov in družbe«, v konkretnem primeru pa tak odnos »ni odgovoren ne do zaposlenih, ne do sindikalnega zaupnika in ne do družbe in terja odgovornost tistih, ki jih kodeks zavezuje«.

Upravo SDH je Jerkičeva še zaprosila, naj stori vse, da se postopke zoper sindikalista v Zavarovalnici Triglav ustavi, in napovedala, da bo ekonomsko socialni strokovni svet pa bo na eni prihodnjih sej obravnaval »tematiko pritiskov na sindikalne zaupnike v družbah, kjer ima SDH lastniški delež«.

Share