Ob svetovnem dnevu človekovih pravic: Upokojenkam in upokojencem pripada dostojna pokojnina za dostojno življenje

10. 12. 2019

Objavljamo poziv ZSSS in Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) Državnemu zboru RS ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, med katere sodijo tudi pravice starejših. Delimo nekaj poudarkov:

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in v Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) s tradicionalno manifestacijo obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Letos poudarjamo pravice starejših do dostojnega življenja v starosti, vključno s pravico do minimalne pokojnine v zadostni višini. Pravice starejših so povezane s pravicami delavk in delavcev, saj so nedostojne plače, slabi pogoji dela in prekarno delo razlog za prenizke pokojnine in slabe življenjske pogoje, ki upokojenkam in upokojencem ne zagotavljajo dostojnega življenja.

Starejši smo v preteklosti s svojim delom in ustvarjanjem prispevali k družbenemu razvoju in napredku. Zato si zaslužimo spoštovanje in ustrezne rešitve, ki bodo zagotavljale, da vstop v pokoj ne bo pomenil tudi vstopa v revščino in izključenost.

Problem prenizkih pokojnin zaradi sistemskega zakona in varčevalnih ukrepov prejemnike pesti že vrsto let, na kar smo v Sindikatu upokojencev Slovenije nenehno opozarjali. Letos smo še posebej zahtevali izredno uskladitev oziroma zvišanje pokojnin za 7,2 odstotka, ker upokojenkam in upokojencem zaradi pretiranih varčevalnih ukrepov in zloglasnega zakona o uravnoteženju javnih financ v času krize pokojnin niso usklajevali v skladu s sistemskim zakonom. Gospodarski in finančni pogoji v Sloveniji v zadnjih letih to omogočajo.

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic ponavljamo: Upokojenkam in upokojencem pripada za dostojno življenje v starosti dostojna pokojnina.

V Splošni deklaraciji o človekovih pravicah je med drugim rečeno, da ima »vsakdo pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami«; pravico do varstva tudi v primeru »vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje«.

V Evropi opredeljujeta človekove pravice še dodatno Evropska konvencija o človekovih pravicah in Evropska socialna listina, v naši državi pa o osnovnih človekovih pravicah govori Ustava Republike Slovenije, ki že v Splošnih določbah pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. Imamo tudi resolucijo o socialnem varstvu in pred dvema letoma sprejeto Strategijo dolgožive družbe.

Veliko zapisanega se ne uresničuje. Politiki pri sooblikovanju in soodločanju o ukrepih in pravnih predpisih, ki zadevajo starejše, te vedno bolj izključujejo. S politiko pretiranega varčevanja so razgradili socialno državo. Ne vidijo in ne poslušajo strokovnih in znanstvenih mnenj, rezultatov raziskav, ki jih o revščini že leta izvajajo strokovnjaki, in ne slišijo življenjskih zgodb upokojenk in upokojencev, ki živijo v revščini.

Država oziroma vlada s svojim nedelovanjem, opuščanjem nalog, ki jih ima na posameznih področjih pokojninskega sistema, socialnega varstva, zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe, dopušča zakonske rešitve, regulacijo in birokracijo, ki množično in hitro ustvarjajo revščino otrok, zaposlenih in starejših. Statistika je neusmiljena – imamo vse več lačnih otrok in starejših, invalidov in bolnih. In celo vse več revnih zaposlenih.

Desetletja so mladi ekonomisti in njim podobni hrumeli zoper upokojence, kar mnogi še danes počnejo, češ da je pri pokojninah treba skrbeti le za finančno vzdržnost pokojninske blagajne. Ob tem pa so zanemarjali in še vedno zanemarjajo dejstvo, da je vlada podarila delodajalcem milijarde evrov na račun zmanjšanja njihovih prispevkov za pokojninsko blagajno. Grozijo tudi z razpadom pokojninske blagajne zaradi demografskih sprememb. Ob tem pa zamolčijo, da se delež pokojnin v bruto domačem proizvodu niža kljub porastu števila upokojencev. Zamolčijo tudi, da se delež prispevka iz proračuna v pokojninsko blagajno iz leta v leto zmanjšuje, in zamolčijo, da je delež pokojnin v bruto domačem proizvodu pri nas med vsemi državami v Evropski uniji med najnižjimi.

Z varčevalnimi ukrepi je država omejila rast pokojnin in dostopnost do socialnih prejemkov, poslabšala pa je tudi dostopnost do zdravstvenih storitev in dostopnost do storitev dolgotrajne oskrbe.

Poziv ZSSS in sindikata upokojencev, vključno s konkretnimi predlogi glede dostojnih pokojnin, izboljšanja dolgotrajne oskrbe, ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in oblikovanja nove medgeneracijske pogodbe, je v celoti dostopen tukaj: SUS ob dnevu človekovih pravic.

Pred parlamentom

Kot vsako leto, smo na ZSSS politiko tudi danes opomnili, da so delavske pravice človekove pravice. Letos smo v ospredje postavili pravico starejših do dostojnega življenja v starosti, vključno s pravico do minimalne pokojnine v zadostni višini. Najprej smo se oglasili nasproti poslopja državnega zbora, potem pa predsedniku državnega zbora predali omenjeni poziv sindikata upokojencev.

Delimo nekaj foto utrinkov:

Predsednica sindikata upokojencev Francka Ćetković, nekdanji dolgoletni predsednik ZSSS Dušan Semolič in sekretar Susa Aleš Golja. Vse fotografije M. K.

Sekretar sindikata upokojencev Aleš Golja, predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednica Susa Francka Ćetković pri predsedniku državnega zbora. Foto M. M.
Share