SUS - Sindikat upokojencev Slovenije

Predsednica: Frančiška Ćetković
Sekretar: Aleš Golja

SUS
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 238
01/ 23 17 298

Kdo smo?

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je prostovoljna organizacija upokojencev. V SUS se včlanjujejo zlasti člani sindikatov, ki tudi po upokojitvi želijo ostati pripadniki velike družine Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

V SUS je prostor za somišljenike in pripadnike vseh političnih opcij in civilnodružbenih gibanj. Za doseganje svojih ciljev SUS išče zaveznike pri političnih strankah, ki zagovarjajo ohranjanje socialne države in razvoj njenih pridobitev. Za doseganje svojih ciljev akcijsko sodelujemo z drugimi upokojenskimi organizacijami.

Smo socialni partner

Ker je v Sloveniji uveljavljeno socialno partnerstvo, prek ZSSS in neposredno v ekonomsko-socialnem svetu sodelujemo pri iskanju rešitev o vseh vprašanjih, ki zadevajo gmotni in socialni položaj upokojencev.

Ciljamo

Temeljni cilj SUS je varovanje pridobljenih pravic upokojencev. Naš cilj je tudi medgeneracijsko sodelovanje, zaradi česar razvijamo zavezništvo s sindikati delavcev tako v gospodarstvu kot javnem sektorju, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja vseh zaposlenih in ohranitev pridobitev socialne države. Le socialna država bo zagotavljala dostojno življenje upokojenih, ki ga omogoča na medgeneracijski solidarnosti temelječe socialno zavarovanje (pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje). Socialne pravice upokojencev skušamo varovati tudi prek svojih predstavnikov v organih upravljanja pokojninske (ZPIZ) in zdravstvene blagajne (ZZZS). SUS prek predstavnikov delojemalcev v državnem svetu sodeluje tudi pri sprejemanju parlamentarnih odločitev, ki zadevajo upokojene državljane.

Delujemo javno

SUS deluje javno tako, da svoje predloge, zahteve in stališča na novinarskih konferencah in po drugih poteh posredujemo javnim medijem. Svoje aktivnosti pa javno propagiramo zlasti prek glasila ZSSS Delavska enotnost in na spletni strani ZSSS.

Zahtevamo in tudi protestiramo

Temeljna metoda našega delovanja je sprejemanje stališč, predlogov in zahtev. Ko prihaja do zmanjšanja realne vrednosti pokojnin ali drugih pravic upokojencev, smo že in bomo tudi v bodoče sami ali skupaj z drugimi sindikati in civilno družbo organizirali javne proteste na ulicah in pred državnimi poslopji. Po potrebi bomo tudi pobudnik zbiranja podpisov za razpis referenduma o pravicah in položaju upokojencev.

Nismo sami

Ker je Slovenija članica Evropske unije, se povezujemo tudi v Evropsko zvezo upokojencev in ostarelih (FERPO). Neposredno pa sodelujemo s sindikati upokojencev v sosednjih državah (Avstriji, Hrvaški, Italiji).

Nudimo

SUS svoje člane vključuje v oblikovanje in izvajanje svoje politike. V zvezi s pravicami iz pokojninsko-invalidskega in zdravstvenega zavarovanja nudimo članom brezplačno pravno pomoč. Člani SUS prejmejo Kartico ugodnosti, s katero uživajo popuste pri nabavi blaga in plačilu storitev podjetij in zavodov, ki to ponujajo vsem članom velike družine Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. S Kartico ugodnosti imamo člani posebne ugodnosti tudi pri storitvah Delavske hranilnice. Ob nesrečah in materialni ogroženosti so naši člani deležni tudi materialne pomoči sindikata. SUS za svoje člane organizira usposabljanja, omogoča jim tudi rekreativno in kulturno udejstvovanje. Za vse svoje člane enkrat letno organiziramo športno-rekreativno in družabno srečanje.

Kako se včlanite?

Članica ali član SUS postanete z izpolnitvijo pristopne izjave. Članarina znaša 0,4 odstotke pokojnine. Pristopno izjavo dobite na vseh sedežih sindikatov ZSSS ali kar TUKAJ.

Najvišji organ SUS je kongres, ki se sestaja vsakih pet let. Kongres voli republiški in nadzorni odbor, voli tudi predsednika ter enega ali več podpredsednikov za posamezna področja. Člani republiškega odbora SUS so vsi predsedniki območnih odborov, ki delujejo v Murski Soboti, Mariboru, na Ptuju, Celju, Velenju, Trbovljah, Krškem, Novem mestu, Ljubljani, Novi Gorici in Kranju. Sedež sindikata je v Domu sindikatov na Dalmatinovi ulici 4 v Ljubljani. Na sedežu SUS-a se vam bo odzval sekretar Aleš Golja, njegov telefon je 01/43-41-238, GSM 051/306 203, email: sus@sindikat-zsss.si. Pridružite se nam in postanite naš član oziroma članica!


SUS – STALIŠČA

Pripombe o spremembah zakona o urejanju trga, 30 8. 2019

Pripombe o predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), 30. 8. 2019

Vgradnja dvigal v štirietažne in večetažne stavbe brez dvigal postaja nujnost, 14. 6. 2019

Stališča o predlaganih spremembah na področju pokojninske in druge zakonodaje, 16. 4. 2019

SUS – DOKUMENTI

Rezultati ankete o bivanjskih pogojih starejših, 14. 6. 2019

Opomnik za razgovore Območnih odborov v lokalnih skupnostih CSD

SUS – JAVNA PISMA, IZJAVE IN POZIVI

Sporočila z delovnega posveta »Dolgotrajna oskrba na domu« v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ter Sindikata upokojencev Slovenije 19. 4. 2024 v Ljubljani

Občasno delo upokojencev v letu 2022, 13. 1. 2022

Javno pismo in zahteva po odpravi posledic posegov v pokojninski sistem, 26. 5. 2021

Predlog za izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, 10. 12. 2020

Javni poziv ministru za zdravje, 27. 11. 2020

Sindikat upokojencev o dostopu do zdravstvenih storitev, 29. 7. 2020

Ne bomo žrtveno jagnje! – Sindikat upokojencev pisal vladi, 15. 5. 2020

Pismo poslankam in poslancem državnega zbora, 22. 4. 2020

Vlada naj takoj ukine diskriminacijo in stigmatizacijo upokojenk ter upokojencev!, 3. 4. 2020

Izjava Sindikata upokojencev Slovenije o predlogu za razglasitev novega državnega praznika – dneva slovenskega športa, 24. 2. 2020

Brez posebnega zadovoljstva: Sindikat upokojencev ob redni uskladitvi pokojnin, 18. 2. 2020

NAJAVA DOGODKA: Vabilo na okroglo mizo o problemih starejših v Mariboru (19. 2. 2020)

Zahteva po takojšnji ureditvi primarnega zdravstva v Mestni občini Ljubljana, 21. 1. 2020

SUS ob dnevu človekovih pravic, 10. 12. 2019

Javno pismo poslankam in poslancem: ZPIZ-2, 22. 11. 2019 

Javno pismo poslankam in poslancem – poziv za vlaganje amandmajev k predlogu proračuna, 7. 11. 2019

Vabilo na okroglo mizo o primernem bivanju starejših (Ptuj, 5. november), 29. 10. 2019

Skupna izjava SUS in civilne iniciative Za upokojence gre, 23. 10. 2019

Napoved novinarske konference sindikata upokojencev in civilne iniciative Za upokojence gre, 21. 10. 2019 

Posnetek novinarske konference, na kateri je bil predstavljen program 19. Festivala za tretje življenjske obdobje (predsednica sindikata upokojencev Francka Ćetković govori od 32:57 do 37:36), 16. 9. 2019

Odprto pismo Vladi RS in poslanskim skupinam, 16. 9. 2019

Javno pismo predsedniku vlade RS Marjanu Šarcu, 2. 9. 2019

Pri pokojninah se varčuje, stroški pa rastejo, intervju s Francko Ćetković, Večer, 20. 8. 2019

Protest proti podražitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja!, 16. 8. 2019

Rezultati – 14. športno-rekreativno srečanje članov in članic Sindikata upokojencev Slovenije v Brežicah, avgust 2019

Sporočilo za javnost z okrogle mize SUS o bivalnih pogojih starejših s posebnim poudarkom na vgradnji dvigal, 19. 6. 2019

NAJAVA DOGODKA – Okrogla miza o bivanjskih pogojih starejših, 14. 6. 2019

Odprto pismo vladi in poslanskim skupinam, Letno srečanje članic in članov Sindikata upokojencev Slovenije, Brežice, 6. 6. 2019

Sporočilo za javnost, zahteva po izredni uskladitvi pokojnin, Letno srečanje članic in članov Sindikata upokojencev Slovenije, Brežice, 6. 6. 2019

Vabilo na srečanje Sindikata upokojencev Slovenije v Brežicah, 31. 5. 2019

Srečanje v Brežicah: Najava dogodka, 31. 5. 2019

Pismo kandidatkam in kandidatom za Evropske parlament, 10. 5. 2019

Nesprejemljive izjave predsednika evropskega parlamenta Antonia Tajanija, 15. 2. 2019

Poročilo z obiska SUS na Ministrstvu RS za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, 6. 2. 2019

Javno pismo SUS Ministrstvu RS za okolje: Izgradnja dvigal v stanovanjskih objektih brez dvigal, 28. 1. 2019

Javno pismo SUS predsedniku vlade, 30. 11. 2018

Skupna izjava z 8. regionalne konference sindikatov upokojencev, 21. 11. 2018

Javno pismo SUS poslanskim skupinam, 12. 7. 2018

Javno pismo SUS ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrici za zdravje, 19. 2. 2018

Javno pismo SUS varuhinji človekovih pravic, 19. 2. 2018

Javno pismo Sus, Referendum o zakonu o zdravstveni dejavnosti ne bo skrajšal čakalnih vrst, 18. 10. 2017


SUS – OBRAZI SINDIKATA

Stane Šajn

Nevenka Lekše

Rudolf Jevšek

Francka Ćetković

Aleš Golja

Metka Roksandić

Tomaž Kšela


SUS – AKTUALNE NOVICE

Sindikat upokojencev z vprašanji za nosilke in nosilce list, ki kandidirajo na evropskih volitvah

Kakšno dolgotrajno oskrbo (na domu) potrebujemo? – Delimo glavne poudarke s posveta ZSSS

Sindikat upokojencev se ob 8. marcu pridružuje vseevropskemu gibanju, ki od EU zahteva zagotovitev dostopa do varnega in brezplačnega splava, ter opozarja na pravice starejših

Omogočite izredno uskladitev pokojnin! – Poziv sindikata upokojencev predsedniku vlade

Reševanje revščine upokojenk in upokojencev ni mogoče z nespoštovanjem pokojninske zakonodaje, opozarjata sindikat upokojencev in Zveza društev upokojencev Slovenije

Predstavniki upokojencev pozivajo vlado: Za izredno uskladitev pokojnin je zadnji čas

Sindikat upokojencev opozarja: Starejši v času draginje komaj preživijo

Zgodba gospe Tončke: S sindikalno pomočjo do višje pokojnine

Nič o starejših brez starejših! Sindikat upokojencev z več sporočili ob skorajšnjem mednarodnem dnevu starejših

Za sindikat upokojencev ni dvoma: čas je za uvedbo trinajste pokojnine

Sindikat upokojencev sporoča: Tudi starejši imamo pravico do dostopa do javnih storitev

Nič o nas brez nas! – Sindikat upokojencev dobil novo staro vodstvo in novi koaliciji sporočil svoje zahteve

Sindikat upokojencev pred državnozborskimi volitvami od političnih strank zahteva jasna stališča

Sindikat upokojencev sporoča: Od besed in obljub se ne da živeti!

Končno dvig plač, vendar ne na račun upokojenk in upokojencev

Ostro obsojamo napad skrajnežev na italijansko sindikalno centralo CGIL!

Starejši si želimo biti vključeni v družbo – Sindikat upokojencev ob mednarodnem dnevu starejših

Nič o nas brez nas! – S srečanja Sindikata upokojencev Slovenije v Škofji Loki

Sindikat upokojencev s svojimi predlogi nad omejen dostop do varstvenega dodatka, zaradi katerega številni starejši ostajajo brez pomoči

V ospredju načrta za okrevanje in odpornost bi moral biti človek, ne pa zgradbe in ceste

Sindikat upokojencev v načrtu za okrevanje in odpornost pogreša ukrepe, namenjene krepitvi javnega zdravstva in prometa

Sus poziva k zvišanju urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev

Sindikat upokojencev Slovenije: Nesprejemljivo je, da morajo tisti, ki so preboleli covid-19 sedaj nositi še dodatne stroške!

Starost ni čakanje na smrt – Poziv k solidarnost in enotnosti s starejšimi

Vonj denarja pred potrebami ljudi – Intervju z Dušanom Kebrom o pomenu javnega zdravstva

Še vedno je težko v naši domovini biti star – Sindikat upokojencev kritično in borbeno ob mednarodnem dnevu starejših

Sindikat upokojencev Slovenije poziva k umiku omejevanja uporabe javnega prometa za upokojence

Dan slovenskega športa: Sindikat upokojencev o predlogu za razglasitev novega državnega praznika

Brez posebnega zadovoljstva: Sindikat upokojencev ob redni uskladitvi pokojnin

Sindikat upokojencev vabi na okroglo mizo o problemih starejših v Mariboru

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic: Upokojenkam in upokojencem pripada dostojna pokojnina za dostojno življenje

Pokojnine in dostojna starost: Napovedi so pogosto preveč črnoglede

Izpostavljamo: 26 let boja za dostojno starost sindikata upokojencev

SUS vabi na okroglo mizo o primernem bivanju starejših

Upokojenci in upokojenke zbrali skoraj 14 tisoč podpisov za povrnitev odvzetega

Sindikat upokojencev dela s polno paro – Prvi uspeh, zdaj pa dalje!

Sindikat upokojencev vabi na Festival za tretje življenjsko obdobje

Sindikat upokojencev pisal vladi in poslanskim skupinam

Javno pismo sindikata upokojencev predsedniku vlade

Sindikat upokojencev nasprotuje podražitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja!

Zaviranje vgradnje dvigal podaljšuje čakalne vrste v domovih za starejše

Sindikat upokojencev vabi na okroglo mizo o bivanjskih pogojih starejših

Razpravljamo: Dolgotrajna oskrba zahteva več kadra in denarja

Vse o dolgotrajni oskrbi: vprašanja, dileme, pogledi

Napovedujemo: Predstavitev izvedbe pilotnih projektov dolgotrajne oskrbe

Ministrica za delo pričakuje tudi predloge upokojencev

Zakaj gredo na protestni shod tudi upokojenci

SUS pripravlja 8. regionalno srečanje sindikatov upokojencev

Sindikate upokojencev združuje vrsta vprašanj

Upokojenke in upokojenci o usklajevanju pokojnin, letnem dodatku in najnižjih pokojninah

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Share

Galerija