SUS - Sindikat upokojencev Slovenije

Predsednica: Frančiška Ćetković
Sekretar: Aleš Golja

SUS
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 238
01/ 23 17 298

Kdo smo?
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je prostovoljna organizacija upokojencev. V SUS se včlanjujejo zlasti člani sindikatov, ki tudi po upokojitvi želijo ostati pripadniki velike družine Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

V SUS-u je prostor za somišljenike in pripadnike vseh političnih opcij in civilnodružbenih gibanj. Za doseganje svojih ciljev SUS išče zaveznike pri političnih strankah, ki zagovarjajo ohranjanje socialne države in razvoj njenih pridobitev. Za doseganje svojih ciljev akcijsko sodelujemo z drugimi upokojenskimi organizacijami.

Smo socialni partner
Ker je v Sloveniji uveljavljeno socialno partnerstvo, prek ZSSS in neposredno v ekonomsko-socialnem svetu sodelujemo pri iskanju rešitev o vseh vprašanjih, ki zadevajo gmotni in socialni položaj upokojencev.

Ciljamo
Temeljni cilj SUS-a je varovanje pridobljenih pravic upokojencev. Naš cilj je tudi medgeneracijsko sodelovanje, zaradi česar razvijamo zavezništvo s sindikati delavcev tako v gospodarstvu kot javnem sektorju, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja vseh zaposlenih in ohranitev pridobitev socialne države. Le socialna država bo zagotavljala dostojno življenje upokojenih, ki ga omogoča na medgeneracijski solidarnosti temelječe socialno zavarovanje (pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje). Socialne pravice upokojencev skušamo varovati tudi prek svojih predstavnikov v organih upravljanja pokojninske (ZPIZ) in zdravstvene blagajne (ZZZS). SUS prek predstavnikov delojemalcev v državnem svetu sodeluje tudi pri sprejemanju parlamentarnih odločitev, ki zadevajo upokojene državljane.

Delujemo javno
SUS deluje javno tako, da svoje predloge, zahteve in stališča na novinarskih konferencah in po drugih poteh posredujemo javnim medijem. Svoje aktivnosti pa javno propagiramo zlasti prek glasila ZSSS Delavska enotnost in na spletni strani ZSSS, www.zsss.si

Zahtevamo in tudi protestiramo
Temeljna metoda našega delovanja je sprejemanje stališč, predlogov in zahtev. Ko prihaja do zmanjšanja realne vrednosti pokojnin ali drugih pravic upokojencev, smo že in bomo tudi v bodoče sami ali skupaj z drugimi sindikati in civilno družbo organizirali javne proteste na ulicah in pred državnimi poslopji. Po potrebi bomo tudi pobudnik zbiranja podpisov za razpis referenduma o pravicah in položaju upokojencev.

Nismo sami
Ker je Slovenija članica Evropske unije, se povezujemo tudi v Evropsko zvezo upokojencev in ostarelih (FERPO). Neposredno pa sodelujemo s sindikati upokojencev v sosednjih državah (Avstriji, Hrvaški, Italiji).

Nudimo
SUS svoje člane vključuje v oblikovanje in izvajanje svoje politike. V zvezi s pravicami iz pokojninsko-invalidskega in zdravstvenega zavarovanja nudimo članom brezplačno pravno pomoč. Člani SUS prejmejo Kartico ugodnosti, s katero uživajo popuste pri nabavi blaga in plačilu storitev podjetij in zavodov, ki to ponujajo vsem članom velike družine Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. S Kartico ugodnosti imamo člani posebne ugodnosti tudi pri storitvah Delavske hranilnice. Ob nesrečah in materialni ogroženosti so naši člani deležni tudi materialne pomoči sindikata. SUS za svoje člane organizira usposabljanja, omogoča jim tudi rekreativno in kulturno udejstvovanje. Za vse svoje člane enkrat letno organiziramo športno-rekreativno in družabno srečanje.

Kako se včlanite?
Članica ali član SUS-a postanete z izpolnitvijo pristopne izjave. Članarina znaša 0,4 odstotke pokojnine. Pristopno izjavo dobite na vseh sedežih sindikatov ZSSS ali kar TUKAJ.

Najvišji organ SUS-a je kongres, ki se sestaja vsakih pet let. Kongres voli republiški in nadzorni odbor, voli tudi predsednika ter enega ali več podpredsednikov za posamezna področja. Člani republiškega odbora SUS so vsi predsedniki območnih odborov, ki delujejo v Murski Soboti, Mariboru, na Ptuju, Celju, Velenju, Trbovljah, Krškem, Novem mestu, Ljubljani, Novi Gorici in Kranju. Sedež sindikata je v Domu sindikatov na Dalmatinovi ulici 4 v Ljubljani. Na sedežu SUS-a se vam bo odzval sekretar Aleš Golja, njegov telefon je 01/43-41-238, GSM 051/306 203, email: sus@sindikat-zsss.si. Pridružite se nam in postanite naš član!

 

 

SUS – DOKUMENTI

Opomnik za razgovore Območnih odborov v lokalnih skupnostih CSD

 

 

SUS – AKTUALNE NOVICE

Upokojenke in upokojenci o usklajevanju pokojnin, letnem dodatku in najnižjih pokojninah

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Share

Galerija