Še vedno je težko v naši domovini biti star – Sindikat upokojencev kritično in borbeno ob mednarodnem dnevu starejših

30. 9. 2020

Prvega oktobra obeležujemo mednarodni dan starejših, ki so ga v našem Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) nameravali obeležiti na tradicionalnem, letos že dvajsetem Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Žal so nam zdravstvene razmere to onemogočile, onemogočena pa so nam tudi razna druga druženja, ki smo jih načrtovali, pravijo v sindikatu. Deležni smo različnih priporočil, neprijaznih nasvetov in prepovedi, ki so za starejše še težje, saj pogoji za njihovo kakovostno življenje niso ustrezno urejeni, še dodajajo.

»Lansko leto smo ob mednarodnem dnevu starejših zapisali, da je v naši domovini težko biti star. Letos lahko k temu dodamo, da je v času epidemije bolezni covid-19 starejšim pri nas še veliko težje, še zlasti, če bivajo v domovih za starejše ali so odvisni od tuje pomoči,« so neposredni.

Novi koronavirus je z vsemi posledicami, s katerimi vpliva na naša življenja, razgalil dejstvo, da pristojni v naši državi že več desetletij pozabljajo na pereče probleme, ki tarejo starejše, ter jih pometajo pod preprogo. »Zato še vedno nimamo sistemsko urejene dolgotrajne oskrbe, zdravstveni sistem ni prilagojen potrebam starejših in invalidov, veliko starejših živi v revščini ter v neprimernih bivalnih pogojih, da o pomanjkanju prostih mest v domovih za starejše niti ne govorimo,« opozarja SUS.

V sindikatu so se ob tej priložnost ozrli tudi na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. »Vsi deležniki si moramo prizadevati za njegovo dopolnitev, da bodo univerzalne in kakovostne storitve dostopne vsem, ter za njegov čim hitrejši sprejem. Ob tem pa nas epidemija covida-19 vsak dan neusmiljeno opominja, da pristojni v državi dolgotrajne oskrbe desetletja niso hoteli ali zmogli urediti korak za korakom, zato je nujno ukrepati takoj. Ne moremo si privoščiti zgolj čakanja na sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi in njegovo uveljavitev.«

Zato sindikat upokojencev od vlade zahteva naslednje:

  • da takoj prične z aktivnostmi za pridobitev novih kadrov za potrebe dolgotrajne oskrbe s sistemom izobraževanja ter s prekvalifikacijami in dokvalifikacijami. Spremeniti je potrebno normative in standarde zdravstvene ter socialne oskrbe, urediti je potrebno sistem delovnih pogojev in nagrajevanja. S tem pristojni ne smejo čakati na sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi. V primerjavi s povprečjem držav OECD Slovenija po deležu zaposlenih na področju zdravstva in socialnega skrbstva med vsemi zaposlenimi še vedno zaostaja;
  • da skupaj z lokalnimi skupnostmi nemudoma pregleda možnosti za organiziranje negovalnih bolnišnic;
  • da takoj začne z reorganizacijo pomoči na domu, ki mora biti dostopna vsem pomoči potrebnim in cenovno sprejemljiva;
  • da za ureditev bivalnih pogojev starejših po zgledu EKO sklada oblikuje sklad za subvencioniranje vgradnje dvigal v več etažne stavbe brez njih ter za prilagoditve stanovanj.

Sporočila območnih odborov

Ob mednarodnem dnevu starejših so na pereče probleme starejših v svojih okoljih opozorili tudi območni odbori sindikata upokojencev.

Na Ptuju namerava Dom upokojencev Ptuj zgraditi novi dom upokojencev v Žabjaku, za kar je od države že dobil poroštvo za najem kredita. Območni odbor SUS na Ptuju odločno nasprotuje gradnji novega doma upokojencev s kreditom, saj ga bodo morali vrniti oskrbovanci s plačevanjem višjih cen storitev, zato pričakujejo od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bo za gradnjo novega doma upokojencev zagotovilo nepovratna sredstva.

Novi dom upokojencev potrebujejo tudi v Hrastniku, saj se je v času epidemije covida-19 pokazalo, da je sedanji neprimeren. Tamkajšnji Območni odbor SUS, ki zbira podpise pod zahtevo za izgradnjo novega doma upokojencev, poziva občanke in občane, naj zahtevo podpišejo, pristojne pa, da ji prisluhnejo.

Območni odbor SUS v Pomurju zahteva izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev tudi v času epidemije, saj sedaj mnogi starejši ne uspejo priti do osebnega zdravnika. Na občino pa apelirajo, naj po strokovni plati pomaga pri vgradnji dvigal v večetažne zgradbe brez njih, ker se morajo mnogi starejši postaviti v vrsto za sprejem v dom upokojencev samo zato, ker zgradba v kateri bivajo, nima dvigala.

Območni odbor SUS v Mariboru pa ob mednarodnem dnevu starejših pričakuje, da bo župan oblikoval svet za starejše pri mestni občini, za kar so upokojenske organizacije dale pobudo že spomladi. Potem bodo informacije o problemih, ki pestijo starejše, hitreje prišle do tistih, ki jih lahko in so jih dolžni rešiti.

Revščina, odsotnost dolgotrajne oskrbe, socialna izključenost, osamljenost in izolacija v starosti sodijo med kršitve in zanikanje človekovih pravic, še dodajajo v sindikatu.

Share