Zakaj gredo na protestni shod tudi upokojenci

29. 11. 2018

Tudi člani in članice Sindikata upokojencev Slovenije se bodo udeležili protestnega shoda Skupaj za višje plače!, ki ga Zveza svobodnih sindikatov Slovenije skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam organizira v sredo, 5. 12. 2018.

Takole so zapisali v posebnem pismu, ki ga je podpisala predsednica sindikata Francka Ćetković:

V Sindikatu upokojencev se pridružujemo protestu delavk in delavcev za višje plače, in sicer ne le za dvig minimalnih plač, temveč za dvig vseh plač, kar bomo potrdili tudi z našo udeležbo na protestu.

Sindikati upokojencev iz šestih držav, ki smo se 21. 11. 2018 zbrali na naši regionalni konferenci v Ljubljani, smo v skupni izjavi opozorili vlade svojih držav in organe Evropske unije, da je treba poskrbeti za takšno raven minimalnih plač in nato vseh plač, da bodo te zagotavljale dostojno raven življenja, motivacijo za delo in dostojne pokojne, kar je pogoj za odpravo revščine med zaposlenimi in upokojenci.

Ugotavljamo, da preveč upokojenk in upokojencev v naši državi živi v revščini. V času krize smo morali delavke in delavci, upokojenke in upokojenci razumeti, da je treba zategovati pas in varčevati. Z velikimi odrekanji smo krizo prebrodili, čas pa je, da to občutimo tudi pri naših prejemkih, plačah in tudi pokojninah.

Upokojenke in upokojenci sporočamo delodajalcem, ki pravijo, da bodo višje minimalne plače uničile gospodarstvo, da v podjetjih, v katerih so odnosi urejeni, kjer vodstva skupaj z delavkami in delavci vlagajo v razvoj, plače nikoli niso problem.

Upokojenke in upokojenci nikomur ne dovolimo, da bi med mlade in starejše, med zaposlene in brezposelne, zaposlene in upokojene, med delavce v javnem sektorju in gospodarstvu, sejal seme razdora.

Vsi se borimo za socialno državo in dostojno življenje. Socialno državo imamo zapisano tudi v naši ustavi, življenja pa nam ob asistenci politike ne sme krojiti le kapital in njegovi nenasitni lastniki.

Sindikat upokojencev Slovenije


Predsednica SUS Frančiška Ćetković je v pismu predsednika vlade Marjana Šarca spomnila, da je sindikat pristojne nekajkrat opozoril na nedostojne življenjske pogoje upokojencev in starejših, neurejeno financiranje zdravstvene in socialne dejavnosti ter težke razmere, v katerih delajo ljudje v teh dejavnostih. Spomnila ga je še na prenizko financiranje institucionalnega varstva starejših, posvarila pred prelaganjem stroškov na stanovalce domov za starejše in plačnikov pomoči na domu ter pozvala k zagotovitvi več sredstev za dolgotrajno oskrbo.

Share