Ustanovljene regijske mreže ZSSS

13. 2. 2019

Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije od decembra 2017 izvajamo projekt Za krepitev socialnega dialoga z glavnim ciljem okrepiti usposobljenost članic in članov ZSSS za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga. In sicer s poudarkom na področju poznavanja ter uveljavljanja pravic na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja.

Ciljne skupine projekta so zaposleni v ZSSS, sindikalni zaupniki in celotno članstvo – delavke in delavci. Ena od projektnih aktivnosti pa je tudi ustanovitev regijskih mrež ZSSS, v okviru katerih nameravamo krepiti sodelovanje ZSSS s ključnimi deležniki na področju vseživljenjskega  izobraževanja odraslih in pridobivanja novih znanj, kompetenc. Regijske mreže vzpostavljamo skupaj z izobraževalnimi (ISIO) središči.

Oblikovanje regijskih mrež ZSSS predstavlja novo poglavje v naših sindikalnih aktivnostih. Z njimi želimo članstvu omogočiti lažje pridobivanje novih znanj in razvoj kompetenc. Digitalizacija, vse večja avtomatizacija delovnih procesov, nove oblike dela prinašajo na trg dela nove izzive. Zlasti za delavke in delavce. In prav zato je zelo pomembno vseživljenjsko učenje. Zato dodatna usposabljanja, vseživljenjsko učenje in pridobivanje novih kompetenc ne prinašajo pozitivnih učinkov zgolj za delodajalca, temveč predvsem in v prvi vrsti za zaposlene.

Glavna naloga regijskih mrež bo tako sodelovanje pri zagotavljanju optimalnih pogojev (dogovarjanje, skupne promocijske akcije …) za učinkovit socialni dialog ter razvoj temeljnih, zdravstvenih in poklicnih kompetenc članstva. V okviru mrež želimo k sodelovanju pritegniti tudi delodajalce iz posamezne regije, ki bodo spodbujali oziroma zagotavljali vključevanje svojih zaposlenih. Tudi zato ZSSS v okviru tega projekta sodeluje z Združenjem delodajalcev Slovenije.

V načrtu je vzpostavitev naslednjih regijskih mrež: Gorenjska, Osrednjeslovenska, Primorska, Savinjska, Zasavska, Podravska, Koroška, Pomurska, Notranjska, Dolenjska in Goriška.

Do zdaj smo že vzpostavili regijske mreže Gorenjska, Osrednjeslovenska, Primorska in Notranjska, v naslednjih tednih bomo vzpostavili še preostale.

REGIJSKA MREŽA GORENJSKA

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Gorenjska in ISIO središče – Ljudska univerza Jesenice, ki je koordinator regijske mreže. Naša predstavnica je Mirela Žnidarec.

REGIJSKA MREŽA OSREDNJESLOVENSKA

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Osrednjeslovenska in ISIO središči – Javni zavod Cene Štupar in CDI Univerzum, ki je koordinator regijske mreže. Naša predstavnica je Simona Mali.

REGIJSKA MREŽA NOTRANJSKA

V regijsko mrežo je vključena RO Skei Kraško-notranjska in obala in ISIO središče – Zavod znanje – Ljudska univerza Postojna, ki je koordinator regijske mreže. Naš predstavnik je Aleš Hoge.

REGIJSKA MREŽA PRIMORSKA

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Primorska in Notranjska in ISIO središče –Ljudska univerza Koper, ki je koordinator regijske mreže. Naša predstavnica je Irena Jaklič Valenti.

O projektnih aktivnostih in dogodkih regijskih mrež vas bomo obveščali sproti. Več informacij o delovanju mrež, njihovi vsebini ter o kontaktnih osebah pa lahko pridobite tudi pri vodji projekta Patriciji Vidonja, dosegljivi na elektronskem naslovu: patricija.vidonja@sindikat-zsss.si.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 

Share