Direktorica Doma upokojencev Kranj želi varčevati na plečih najslabše plačanih

4. 7. 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) so na novinarski konferenci v torek, četrtega julija 2017, skupaj z odvetnikom Mirkom Bandljem predstavili težavne razmere za delavke in delavce Doma upokojencev Kranj (DUK) in nespodoben odnos tamkajšnje direktorice Zvonke Hočevar do delavskih pričakovanj in sindikalnih aktivnosti. Vsako sindikalno pričakovanje direktorica izkoristi za uveljavitev delavcem nenaklonjenega režima, odnosi pa so že tako slabi, da sindikat upa, da bo le še nastop v javnosti pomagal izboljšati razmere.

Ana Jakopič, sekretarka Sindikata državnih organov Slovenije in sekretarka Območne organizacije ZSSS Gorenjska, odvetnik, ki zastopa eno od delavk DUK, od katere delodajalec terja domnevno preplačano povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, Dušan Semolič, predsednik ZSSS, Nataša Malnar, predsednica sindikata SZSS v DUK, in Matej Jemec, sekretar v Območni organizaciji ZSSS Gorenjska, so izpostavili zavržno in skrajno nekorektno postopanje direktorice DUK, opozorili na sporna stališča in neodgovorno pasivnost pristojnih ministerstev (ministrstva za javno upravo in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ter brezbrižnost sveta DUK.

Direktorica DUK zavrača socialni dialog in interpretira pravila glede povračila potnih stroškov v izrazito škodo delavk in delavcev. Sodno terja v preteklih letih domnevno preplačane potne stroške, kar pa sodna praksa zavrača, ne želi pa delavkam in delavcem izplačevati ustreznih potnih stroškov. Njen zavržni odnos do sindikata se je pokazal pred leti, ko so delavci opozorili zlasti na nepravilnosti na tem področju, sindikat pa je do problematike zavzel bolj aktiven odnos.

Pred leti so v DUK vsi dobivali potne stroške plačane v obliki kilometrine, to pa se je s krizo in uveljavitvijo zloglasnega Zujfa ustavilo. Vendar DUK ni niti takrat izplačeval teh stroškov v skladu z zakonodajo, na kar je sindikat spomladi 2015 opozoril. To je DUK sicer popravil, a ni želel sanirati premalo plačanih potnih stroškov. Še več, direktorica je morebitno vztrajanje delavcev pri tem zahtevku zavračala z napovedjo, da bo tudi DUK terjal od delavk in delavcev preveč plačane potne stroške. Po odpravi Zujfa in najkasneje do konca lanskega leta bi morali začeti izplačevati potne stroške na predkrizni način, vendar direktorica ni držala besede. Ko so delavci to pomlad sodno zahtevali potne stroške, je direktorica DUK vrnila s sodnim zahtevkom do delavk in delavcev – skupaj naj bi DUK računal na približno osem tisoč evrov iz tega naslova.

Razmere so dodatno zaostrila pričakovanja delavk in delavcev, da jim DUM po koncu referenčnega obdobja izplača dodatek za prekomerno opravljeno delo, kar je direktorica DUK izrabila za to, da je onemogočila koriščenje teh ur tistim delavkam in delavcem, ki so to želeli, in vztrajala pri izplačilu dodatka za prekomerne ure vsem.

Direktorica se ob tem sklicuje na zavezanost gospodarnem vodenju in racionalnem vodenju organizacije, pri tem pa zaposluje poseben kader za nadzor delavk in delavcev ter njihovega načina prihajanja na delo in z dela (med drugim je kot občinska svetnica Demokratične stranke upokojencev Slovenije  v občini Medvode zaposlila tudi brata predsednika ter stranke in slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca), za dialog s sindikatom pa v zadnjem času uporablja tudi usluge zasebne odvetniške pisarne.

Sindikalni predstavniki so ob tem izpostavili težavno in odgovorno delo, ki ga opravljajo delavke in delavci v DUK in po drugih domovih za upokojence oz. ostarele, družbeni pomen teh ustanov in pomembnost skrbi za oskrbovance oz. varovance, in paradoksalnost vse dražjih in nedostopnih domov za ostarele ob vse nižjih delavskih plačah in vse višjih dobičkih v njih. Ne glede na težavnost in zapletenost razmer pa sindikalni predstavniki vidijo rešitev v vzpostavitvi medsebojnega spoštovanje in oživitvi dostojnega socialnega dialoga.

Gradivo za novinarsko konferenco ZSSS in SZSSS o razmerah v Domu upokojencev Kranj

Share