Upokojenke in upokojenci o usklajevanju pokojnin, letnem dodatku in najnižjih pokojninah

Republiški odbor sindikata upokojencev ZSSS je na seji 17. januarja 2017 med drugim obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ, s katerim se predlaga sprememba določb zakona o usklajevanju …