Upokojenke in upokojenci o usklajevanju pokojnin, letnem dodatku in najnižjih pokojninah

23. 1. 2017

Republiški odbor sindikata upokojencev ZSSS je na seji 17. januarja 2017 med drugim obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ, s katerim se predlaga sprememba določb zakona o usklajevanju pokojnin in pravici do letnega dodatka, in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim se na novo ureja najnižja pokojnina zavarovancem z daljšim delovnim stažem.

Pri tem je republiški odbor sprejel naslednji sklep:

»Republiški sindikat upokojencev ZSSS v celoti podpira Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ (1688-VII), ki sta ga v obravnavo Državnemu boru predložili poslanka, mag. Alenka Bratušek in dr. Mirjan Bon Klanjšček ter predlaga poslancem in poslankam Državnega zbora RSA, da podprejo predlagani Zakon in ga sprejmejo ter s tem dokažejo, da se z dejanji zavzemajo za socialno in pravno državo ter za izboljšanje ekonomsko socialnega položaja starejših.«

Okoli Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa je republiški odbor zapisal:

“Pozivamo poslanke in poslance, da sprejmejo zakon v takšnem besedilu, ki bo vsem upokojenkam in upokojencem, ki so izpolnili zakonske pogoje za starostno upokojitev po prejšnjih ureditvah, zagotovil najnižjo pokojnino v v višini 500 evrov.”

Več informacij si lahko preberete v spodnjih javnih pismih, ki jih je Sindikat upokojencev Slovenije naslovil tudi na pristojne.

Javno pismo; Spremembe ZUJF

Javno pismo – Spremembe ZPIZ

 

 

Share