Sindikat upokojencev z vprašanji za nosilke in nosilce list, ki kandidirajo na evropskih volitvah

21. 5. 2024

Pred vrati so volitve v evropski parlament, ki bodo potekale od 6. do 9. junija. V Sindikatu upokojencev Slovenije (Sus) so ob tej priložnosti vsem nosilkam in nosilcem list, ki kandidirajo v Sloveniji, poslali več vprašanj in jih seznanili s svojimi stališči. Z odzivi, ki jih bodo dobili, pa bodo seznanili svoje članstvo.

»Strinjamo se s programi, kjer je v ospredje postavljeno varstvo okolja, zeleni prehod, mir, delavske pravice, pravice žensk, solidarna družba, dostojno delo in enakopravnost. Pogrešamo podrobnejše usmeritve, stališča, ki se nanašajo na ohranjanje socialne Evrope, na starejše, upokojenke, upokojence. V Evropi živi več kot 100 milijonov starejših, upokojenk in upokojencev, ki so v razpravah v EU največkrat spregledani. Ocene pravijo, da več kot 30 milijonov upokojenk, upokojencev živi v revščini. Posebej so revščini izpostavljene samske ženske. Upokojenke, upokojenci so plačali visoko ceno že v času epidemije, njihova umrljivost je bila posebej visoka, bili so žrtve, zlasti v domovih za starejše. Na ravni EU so sprejeti nekateri dokumenti, ki opredeljuje načelne pravice, kot je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropski steber socialnih pravic in druge. Bila je sprejeta direktiva o minimalni plači, ki določa pravila, merila, ki jih morajo spoštovati države članice pri zakonski opredelitvi minimalne plače. Sprejete politike s priporočili in mnenji Evropskega sveta in Evropskega semestra bistveno vplivajo tako na vsebino kot na višino porabljenih sredstev javnih socialnih blagajn za pokojnine, zdravstveno varstvo, dolgotrajne oskrbe in socialnih potreb. Čas je, da postane socialna politika enakovreden del notranjega trga EU in ne le strošek, še posebej pa je problematično razumevanje dolgožive družbe z ekonomsko finančnega vidika kot strošek, ki ga je treba zmanjšati,« sporočajo iz sindikata upokojencev

Pri tem pa nosilke in nosilce list, ki kandidirajo na evropskih volitvah, sprašujejo naslednje:

  • Ali si boste prizadevali, da bodo sistemi socialne varnosti stabilni, vzdržni in trajni, socialno-varstvene storitve pa kakovostne in javno dostopne, da bo EU res socialna EU, in sicer ne samo na papirju. Kaj boste naredili, da se bo v EU zmanjšala revščina, da se ne bo z javnofinančnimi pravili omejevalo izdatkov za potrebe prebivalstva?
  • Ali si boste prizadevali in podprli zahtevo po direktivi o minimalni pokojnini (po modelu direktive o minimalni plači), ki bo zavezovala članice, da mora biti višine pokojnine nad pragom revščine za izpolnjene zakonske pogoje za upokojitev ?
  • Kaj boste storili, da bo s sredstvi EU možno zagotovljenih več socialnih in javnih naložb, več vlaganj v zagotavljanje dostopnih, kakovostnih storitev zdravstvene oskrbe, dolgotrajne oskrbe, vlaganj v prenovo stanovanj za starejše (denimo z dvigali)?
  • Ali se boste s svojo aktivnostjo kot poslanec, poslanka uprli vsem oblikam diskriminacije zaradi starosti, kajti starizem je globoko vpet v naše družbe ? Ali boste kdaj pri tem uporabili 9. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije za boj proti diskriminaciji?
Foto freestocks.org
Share