Nič o starejših brez starejših! Sindikat upokojencev z več sporočili ob skorajšnjem mednarodnem dnevu starejših

28. 9. 2022

Pred 1. oktobrom, dnevom, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1990 razglasila za mednarodni dan starejših, so se oglasili v našem Sindikatu upokojencev Slovenije (Sus), kjer so v teh dneh sicer aktivni tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani, in pisali odločevalcem na državni ter lokalni ravni.

Opozorili so jih na glavno načelo sindikata, ki pravi »nič o starejših brez starejših«. OZN ob letošnjem dnevu starejših opozarja na pomembno vlogo starejših žensk, ki jo imajo pri reševanju globalnih izzivov in v družbi pri pomoči svojim otrokom, vnukom, svojim bolnim partnerjem kot neformalne oskrbovanke in podobno, sporočajo iz Susa. »OZN opozarja tudi na revščino med starejšimi, samskimi ženskami. Prepogosto so prezrte in diskriminirane. Tudi v naši državi so samske ženske, upokojenke med najrevnejšimi, kar je ugotovljeno tudi v analizi socialnega in ekonomskega položaja upokojencev, delovnih invalidov ter starejšega prebivalstva ki jo je na pobudo našega sindikata opravil Inštitut za ekonomska raziskovanja. V analizi je prav tako ugotovljeno, da so upokojenke, upokojenci v primerjavi s preostalim prebivalstvom Slovenije v slabšem dohodkovnem položaju

Sindikat upokojencev je v preteklosti že predlagal več zakonodajnih in drugih sprememb, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati položaj starejših v državi. Denimo spremembo ureditve varstvenega dodatka, s katero bi omogočili upravičencem in upravičenkam dejanski dostop do omenjenega dodatka, in sicer vsem upokojenkam in upokojencem, ne glede na starost, ne glede na to, kje živijo in ne glede na vrsto pokojnine. V sindikatu so pri tem tudi opozorili, da je treba odpraviti vezavo pravice na premoženjsko stanje otrok kot velja zdaj.

»V sindikatu upokojencev vztrajamo pri sistemskih rešitvah za blažitev revščine med upokojenci, zato predlagamo tudi izredno uskladitev pokojnin, ki bi po izračunih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje morala znašati 4,4 odstotka. Vztrajamo pri sistemski ureditvi vsakoletne redne uskladitve pokojnin. Prav tako zavračamo vezavo uskladitev pokojnin na javnofinančne možnosti. Država je v preteklosti znižala prispevno stopnjo delodajalcem in mora zato sedaj pokrivati primanjkljaj v pokojninski blagajni s prispevki iz proračuna,« še izpostavljajo v Sus. Obenem predlagajo tudi preoblikovanje letnega dodatka v trinajsto pokojnino, do katere so upokojenci in upokojenke glede na svoje delo, vlaganja, prispevek v družbi v preteklosti nesporno upravičeni. Pričakujejo pa tudi, da ob dnevu starejših ne bodo dobivali le vljudnostnih čestitk in sporočil, ampak, da bodo vključeni v odločanje o vseh vprašanjih, ki jih zadevajo, in da bodo poslušani ter slišani. »Da ne bomo dobili le suhoparnih odgovorov, s katerimi zavračajo naše pobude, ampak se bodo o njih z nami tudi pogovarjali

Starejši zavračamo vse oblike pomoči, s katerimi nas obravnavajo kot nemočne ter nesposobne, s katerimi nas potiskajo v kot, kjer naj mirujemo in molčimo. Sposobni smo soodločanja, pripadajo nam vse državljanske pravice, zato nič o nas brez nas, še sporočajo iz sindikata upokojencev.

Share