Sindikat upokojencev vabi na okroglo mizo o bivanjskih pogojih starejših

14. 6. 2019

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) vabi na okroglo mizo o bivanjskih pogojih starejših, s poudarkom na vgraditvi dvigal v večnadstropne stanovanjske zgradbe, ki bo v sredo, 19. 6. 2019, ob 10:00 v Domu sindikatov v Ljubljani.

Na dogodku bodo spregovorili o največji »mori« številnih upokojencev in invalidov, ki živijo v 11004 in večetažnih zgradbah brez dvigal v Sloveniji, ker zaradi številnih zakonskih in birokratskih ovir vanje ne morejo vgraditi dvigal, tudi če bi njihovo izgradnjo v celoti financirali sami.

»Nehumano in v nasprotju s civilizacijskimi standardi v 21. stoletju je, da imamo v Sloveniji 11000 štirietažnih in večetažnih stavb, ki nimajo dvigala. Dejansko je za starejše gibalno ovirane ljudi in invalide vsaka stopnica nepremagljiva ovira, zato so pogosto ujetniki v lastnih stanovanjih. Tako morajo vse več etažne stavbe čim prej dobila dvigala,« pravi predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Francka Ćetković. »V sindikatu upokojencev bomo pri tem vztrajali, četudi bo treba poseči po radikalnejših oblikah sindikalnega boja

Na okrogli mizi bodo sodelovali ljudje dobre volje, ki so pripravljeni pri tem pomagati in najti ustrezne rešitve. Ne gre samo za predstavnike civilne družbe, temveč tudi za predstavnike različnih ministrstev, državnih organov, podjetij, zavodov, odvetniških pisarn in drugih, ki si prizadevajo za rešitev tega problema, do katerega je prišlo v naši polpretekli zgodovini zaradi pretiranega varčevanja in pritiskov na čim hitrejšo in čim cenejšo izgradnjo stanovanj. »Ne gre za problem posameznikov, temveč za družbeni problem, saj je posledica sistemskih predpisov o gradnji stanovanj,« pravi sindikalistka.

Na dogodku bodo svoje osebne izkušnje v zvezi z vgradnjo dvigal v večetažne stavbe predstavili tudi prizadeti posamezniki. Nanjo je poleg pristojnih državnih organov povabljen tudi Varuh človekovih pravic.

Državni svet je na pobudo predstavnikov lokalnih interesov v proceduro v Državni zbor že vložil predlog sprememb stanovanjskega zakona, ki naj bi odpravil nekatere zakonske ovire pri vgradnji dvigal v večetažne stavbe, vendar ne v vse. Še vedno ostaja odprto tudi vprašanje, koliko naj za popravo napak in krivic prispeva država iz lastnega proračuna ali evropskih sredstev, saj je dopustila gradnjo štirietažnih in večetažnih stavb brez dvigal, kar se je izkazalo ne samo za kratkovidno, temveč tudi za nehumano. Nova gradbena zakonodaja, ki je začela veljati lani, je v tem pogledu bolj daljnovidna.

Prilagamo tudi izsledke ankete o bivanjskih pogojih starejših, ki jo je izvedel SUS, in dodatno gradivo s podrobnejšo predstavitvijo problematike.

Share