STUPIS - Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije

Generalni sekretar: Anton Rozman

STUPIS
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 272
01/ 30 00 850
Share