Sindikat upokojencev Slovenije: Nesprejemljivo je, da morajo tisti, ki so preboleli covid-19 sedaj nositi še dodatne stroške!

1. 2. 2021

V Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) v javnem pismu namenjenem vladi opozarjajo, da dobivajo vse več pritožb in vprašanj stanovalcev domov za starejše in njihovih svojcev v zvezi z zaračunavanjem storitev oz. z razvrščanjem stanovalcev domov v višje kategorije oskrbe po prebolelem covidu. V nadaljevanju objavljamo odlomke iz pisma SUS. 

Dejstvo je, da mnogi potrebujejo dodatno zdravstveno in socialno oskrbo. Pri razvrščanju v višje kategorije oskrbe ni transparentnosti zaračunavanja storitev. Vprašanja se postavljajo v zvezi z razmejitvijo zdravstvenih storitev, ki se ne smejo dodatno zaračunavati in storitvami socialne oskrbe, ki jih plačujejo stanovalci domov za starejše. Mnogi starejši iz domov za starejše so umirali, šele podrobnejše analize, preiskave bodo povedale, ali je bilo za stanovalcev domov ustrezno poskrbljeno, ali so bili deležni ustrezne zdravstvene oskrbe.

Sredstev dodatne oskrbe se ne sme zaračunavati stanovalcem

Povsem nesprejemljivo je, da morajo tisti, ki so preboleli covid 19 sedaj nositi še stroške zaradi potreb po dodatni zdravstveni ali socialni oskrbi. Pacienti, pacientke, ki ostanejo v bolnišnicah na negovalnih oddelkih ne plačujejo ničesar. Torej gre za neenakopraven položaj prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Zahtevamo, da se natančno obvesti stanovalce domov in javnost o dodatnih storitvah zdravstvene nege ter o dodatnih storitvah socialne oskrbe, ki se zaračunava stanovalcem domov po prestani bolezni covid-19 in po drugih obolenjih. Za dodatne stroške obravnave stanovalcev domov po okužbi s covid-19 mora domovom za starejše zagotoviti potrebna sredstva Zavod za zdravstveno zavarovanje oz. proračun države, teh se ne sme zaračunavati stanovalcem.

Menimo, da je potrebno zagotoviti vsem stanovalcem domov za starejše, ki potrebujejo dodatno oskrbo dodatek za pomoč in oskrbo in šele nato zaračunavati višje cene storitev zaradi prekvalifikacije v višjo stopnjo oskrbe. Predlagamo, da po hitrem postopku predlagate spremembo zakona, ki ureja varstveni dodatek, da bo ta pripadal tudi stanovalcem domov za starejše ter da upokojenim prebivalkam, prebivalcem ne bo pravica do varstvenega dodatka omejena s starostjo.

Nujen sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi

Prosimo vas, da nam tudi sporočite, kaj se dogaja z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki je bil v javni razpravi in katerega je prizadevno usklajevala skupina ESS na ministrstvu za zdravje. Delo je bilo prekinjeno zaradi nesodelovanja ministra za finance in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vas moramo opozoriti ob vsem dogajanju v domovih za starejše, ob vedno hujših stiskah starejših, ki so doma brez pomoči, da je zakon o dolgotrajni oskrbi več kot potreben?

Share