Starejši si želimo biti vključeni v družbo – Sindikat upokojencev ob mednarodnem dnevu starejših

30. 9. 2021

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1990 1. oktober z namenom spodbujanja vključujoče družbe za vse starosti razglasila za mednarodni dan starejših. V Sindikatu upokojencev Slovenije z našim delovanjem opozarjamo, predlagamo in zahtevamo, da starejši ljudje in upokojenci na starost živijo dostojno življenje. Zato je treba zagotoviti višino pokojnine, ki to omogoča, dostopne socialne in zdravstvene storitve za vse, ne glede kje živijo, ter njihovo polno vključitev v družbo, vključno s soodločanjem starejših ljudi o njej.

Odločevalci na vseh ravneh, od vlade in državnega zbora do lokalnih skupnosti ter vseh državnih institucij, so prvi odgovorni, ki bi morali s svojim ravnanjem spreminjati odnos do starejših ljudi. Na naše pisne predloge in zahteve po izredni uskladitvi pokojnin zaradi neizplačila v preteklosti ter po dodatni redni uskladitvi, ki je bila nižja od zakonsko predpisane, smo bili deležni naštevanja, kaj vse smo dobili. Uskladitve pokojnin so obveznost na podlagi sistemskega pokojninskega zakona. Pokojnine so bile prislužene, pokojnine niso socialna pomoč. Zahtevamo samo tisto, kar nam pripada. Revščina se je v Sloveniji po podatkih povečala, ne zmanjšala, pomoč mnogokrat ne pride do tistih, ki jo potrebujejo. Neštetokrat smo opozarjali na potrebo po spremembi kadrovskih normativov socialne in zdravstvene oskrbe v domovih za starejše. Nič od tega se ne more ali ne želi urediti, čeprav je za to potrebna le politična volja.

Sporočilo Združenih narodov ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših je »Digitalna enakost za vse starosti«. Navaja, da bo četrta industrijska revolucija, za katero so značilne hitre digitalne inovacije, spremenila vse sektorje družbe, vključno s tem, kako živimo, delamo in smo med seboj povezani. Nedavna poročila Mednarodne zveze za telekomunikacije kažejo, da ženske in starejši v večji meri doživljajo digitalno neenakost kot druge družbene skupine, saj bodisi nimajo dostopa do tehnologij bodisi pogosto ne izkoriščajo v celoti priložnosti, ki jih ponuja tehnološki napredek, ker za to nimajo možnosti. Ni dovolj, da jih z enkratnimi akcijami učimo uporabe pametnih telefonov, komuniciranja po spletu in podobno. V Sloveniji živi več kot petina prebivalcev starejših od 65 let, večina ne uporablja interneta in nima pametnih telefonov. Pomoč druge osebe za uporabo teh storitev pomeni ustvarjati odvisnost starejših ljudi od drugih zato, ker nimajo možnosti uporabe sodobne komunikacijske tehnologije. In to je nesprejemljivo. Razvoja prav gotovo ni mogoče zaustaviti, ampak je treba zagotoviti, da lahko tudi starejši ljudje uresničujejo svoje pravice na klasičen način.

Žal moramo reči, da v tej državi ni politične volje, da bi zagotovili sistemske pogoje za dostojno življenje starejših ljudi.

Tako ob mednarodnem dnevu starejših sporočamo, da si želimo starejši biti vključeni v družbo, in to takoj, ne v daljni prihodnosti.

Sindikat upokojencev Slovenije

Share