Zaviranje vgradnje dvigal podaljšuje čakalne vrste v domovih za starejše

19. 6. 2019

V Sloveniji je 11 tisoč štirietažnih in večetažnih stanovanjskih zgradb, ki nimajo dvigal, vendar si starostniki, invalidi in gibalno ovirani, ki v njih prebivajo, ne morejo pomagati, saj država še vedno ni odpravila številnih zakonskih in birokratskih ovir, ki preprečujejo vgradnjo dvigal v tovrstne stavbe, čeprav bi jo stanovalci in stanovalke celo financirali sami. To je na današnji okrogli mizi o bivalnih pogojih starejših s posebnim poudarkom na vgradnjo dvigal v več stanovanjske zgradbe, ki jo je organiziral Sindikat upokojencev Slovenije, dejala njegova predsednica Francka Ćetković.

Na dogodku, na katerem so sodelovali tudi predstavniki ministrstva za delo, varuha človekovih pravic, velenjske in ljubljanske mestne občine, več stanovanjskih skladov in Inštituta Antona Trstenjaka, sta svoja dolgoletna neuspešna prizadevanja za vgradnjo dvigala v svoj blok predstavila Drago Kavnik iz Maribora in Dušan Rožič iz Velenja. Po besedah arhitekta Tomaža Krištofa, ki vodi studio za celovito prenovo stavb, predstavlja največjo oviro za vgradnjo dvigal zahtevano stoodstotno soglasje etažnih lastnikov. Med ovire sodijo tudi način pridobivanja funkcionalnih zemljišč ob zgradbah, prepoved zmanjševanja zelenih površin v prostorskih načrtih in nenazadnje tudi finančne ovire, saj v sedanji finančni perspektivi Evropskih sredstev za vgradnjo dvigal ni mogoče črpati. Poseben problem predstavljajo tudi zgradbe, ki so bile zgrajene pred letom 1963, saj niso niti protipotresno varne, zato jih je nujno celovito prenoviti.

Foto M. M.

Na okrogli mizi so zbrani poudarili, da predstavljajo zgradbe brez dvigal enega največjih problemov, ki pestijo starostnike, invalide, gibalno ovirane in mlade družine. Smešno je govoriti o problemu neprilagojenih pločnikov za invalide in starostnike, ki več let sploh ne morejo iz svojega stanovanja. Zato bo, kot pravi Francka Ćetković, sindikat upokojencev na dimenzije omenjenega problema opozoril predsednika vlade, ministra za okolje, ministrico za delo in ministra za zdravje. Če bi v večnadstropne stavbe vgradili dvigala, bi bile čakalne vrste v domovih za starejše veliko krajše, lažja pa bi bila tudi pomoč na domu, da o oteženi dolgotrajni oskrbi na domu niti ne govorimo. Sindikat upokojencev podpira predlog Državnega sveta, po katerem naj bi zmanjšali soglasje za izgradnjo dvigal s sto na petdeset odstotkov lastnikov. Sindikat pozdravlja tudi prakso mestnih občin Velenje in Ljubljana, ki pomagajo tistim, ki si prizadevajo za vgradnjo dvigal. Območni odbori sindikata upokojencev bodo v svojih lokalnih skupnostih predlagali, da bi uvedli podobno prakso.

Share