Brez posebnega zadovoljstva: Sindikat upokojencev ob redni uskladitvi pokojnin

18. 2. 2020

Objavljamo izjavo Sindikata upokojencev Slovenije ob redni uskladitvi pokojnin za 3,2 odstotka:

Ob redni uskladitvi pokojnin za 3,2 odstotka med upokojenci nismo zaznali kakšnega posebnega zadovoljstva, saj jim zaradi različnih podražitev od oskrbnin v domovih za starejše do komunalni storitev v žepu oziroma denarnici ne bo ostalo več. Kljub redni uskladitvi pokojnin po zakonsko določeni formuli (60 odstotkov rasti plač in 40 odstotkov rasti življenjskih stroškov) se namreč razkorak med plačami in pokojninami še vedno povečuje, saj upokojencem še vedno niso popravili niti krivice, ki jim je bila storjena zaradi ne-usklajevanja pokojnin v času veljavnosti zloglasnega zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)). Zato je naša zahteva po izredni uskladitvi pokojnin za 5,6 odstotka še vedno aktualna. Na seji Ekonomsko socialnega sveta, kjer so socialni partnerji obravnavali našo zahtevo o pogajanjih za izredni dvig pokojnin, je bila sprejeta odločitev, da se ta problematika čim prej uvrsti na sejo delovne skupine, ki se ukvarja s pokojninsko reformo. Pričakujemo, da se bo odločitev socialnih partnerjev kljub odstopu vlade čim prej uresničila ter da se bomo čim prej dogovorili o načinu in izvedbi izrednega povišanja pokojnin.

Izjava je v celoti dostopna tudi tukaj.

Share