Ministrica za delo pričakuje tudi predloge upokojencev

6. 2. 2019

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) Ksenija Klampfer, je skupaj s sodelavkami v torek, 5. februarja 2019, sprejela Francko Ćetković, predsednico Sindikata upokojencev Slovenije, in njene sodelavce.

Govora je bilo predvsem o tem, kako popraviti krivice, ki jih upokojenci trpijo zaradi pretiranega varčevanja v minulih desetih letih in zaradi neugodnih določb reformnih zakonov, uveljavljenih leta 2000 in 2013. Šlo je za prvi sestanek, ministrica pa pričakuje tvoren dialog in skupno iskanje dobrih rešitev.

»Ker postajamo država revnih in nezadovoljnih upokojencev, vse več naših članov zahteva radikalne sindikalne akcije. Menijo, da bo treba iti na cesto in pred organe oblasti ter si tako izboriti pravice za dostojno življenje

Na to opozorilo Francke Ćetković je ministrica Ksenija Klampfer odvrnila, da vsa ministrstva pripravljajo akcijske načrte za izvajanja leta 2018 sprejete strategije dolgožive družbe, ki naj bi že v nekaj mesecih prišli na dnevni red slovenske vlade. Strinjala se je z mnenjem SUS, da država za upokojence ne skrbi dovolj organizirano in zato podpira ustanovitev urada za starejše, ki bi lahko imel sedež pri njenem ministrstvu ali v kabinetu predsednika vlade.

Dobiti nazaj odvzeto

»Po petih letih rasti BDP je čas, da bomo upokojenke in upokojenci dobili nazaj tisto, kar nam je bilo odvzeto zaradi interventnih ukrepov in različnih reformnih ukrepov (zlasti Zujfa), ko smo zaradi ne usklajevanja izgubili več kot desetino nam odmerjenih pokojnin. Tudi delež pokojnin v BDP se znižuje, smo veliko nižje kot denimo Avstrija in številne druge članice EU. Nesprejemljiv je tudi predlog izredne le 1,5-odstotne uskladitve pokojnin, ki bi bil izveden šele v decembru. Razmerje med plačami in pokojninami je s 77,7 odstotka leta 2000 padlo na 58,4 odstotka. SUS predlaga sprejetje programa, po katerem bi upokojencem v treh letih vrnili tisto, kar so izgubili v minulih letih,« je dejala predsednica sindikata.

Ministrica in državna sekretarka Breda Božnik sta pritrdili njenim ugotovitvam, ter dodali, da je tako stanje posledica prejšnjih odločitev in razmer. Pri reševanju problemov moramo žal upoštevati možnosti javnih financ. Finance bodo vplivale tudi na prihodnje odločitve. Na sestanku so pogovarjali še o razmerah za bivanje v domovih za starejše po Sloveniji, o spremembah, ki naj bi šle v smer odpravljanja krivic, ki sta jih povzročila ZPIZ-1 in ZPIZ-2, ter o drugih relevantnih tematikah, o katerih je mogoče prebrati več v sporočilu za javnost Sindikata upokojencev Slovenije, ki ga delimo tukaj.

Share