Sindikat upokojencev sporoča: Od besed in obljub se ne da živeti!

23. 11. 2021

Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) v javnem pismu poziva k spremembi predloga Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, in sicer v delu, ki se nanaša na solidarnostni dodatek.

Vlada je namreč poslala v obravnavo in sprejem predlog omenjenega zakona, s katerim naj bi omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva.

V predloženem zakonu je tudi predlog za solidarnostni dodatek, ki bi ga naj prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini 714 evrov ali manj, in sicer v treh višinah:

  • tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510 evrov, se solidarnostni dodatek izplača v višini 300 evrov,
  • tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 510,01 do 612 evrov, prejmejo dodatek v višini 230 evrov in
  • tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 612,01 do 714 evrov, prejmejo dodatek v višini 130 evrov.

»Že v preteklem letu smo ob zakonskih predlogih za izplačilo dodatka upokojenkam in upokojencem opozarjali, naj se pri uvedbi solidarnostnega dodatka upošteva dejstvo, da so najbolj prizadeti starejši, ki živijo sami v enočlanskem gospodinjstvu. Po predloženem zakonu tega spet niste upoštevali. Prav tako ni upoštevano dejstvo, da je prag revščine po podatkih statističnega urada 739 evrov na mesec. Naj ponovno opozorimo, da 97 tisoč upokojenk oziroma upokojencev živi z dohodki nižjimi od praga revščine, kar je 19,5 odstotka vseh upokojencev oziroma 22,5 odstotka upokojenk,« poudarjajo v Sus. In predlagajo naslednje dopolnilo:

  • da se v 53. členu v 2. točki znesek 714 evrov zamenja z zneskom 739 evrov,
  • da se v 53. členu v 3. točki v tretji alineji znesek 714 evrov zamenja z zneskom 739 evrov ter
  • da se v 53. členu v 3. točki doda nova četrta alineja, ki naj se glasi: upokojenec, upokojenka, ki živi samska v enočlanskem gospodinjstvu in prejema pokojnino v znesku od 739 evrov do 839 evrov, prejme dodatek v višini 130 evrov.

»Predlagano spremembo zakona utemeljujemo z navedbami, ki smo jih že napisali, in sicer, da prag revščine znaša 739 evrov in da so samske upokojenke, upokojenci res v težkem finančnem, materialnem položaju, kar potrjujejo tudi uradni statistični podatki in analize. Prihajajoča zima, ko se povečujejo stroški za ogrevanje in dnevno višajo cene nujno potrebnih življenjskih potrebščin, bo revščino med starejšimi samskimi upokojenkami, upokojenci samo še povečala,« izpostavljajo v sindikatu ter opozarjajo tudi na izredni in redni uskladitvi pokojnin, ki še vedno nista izvedeni.

Share