Sindikat upokojencev v načrtu za okrevanje in odpornost pogreša ukrepe, namenjene krepitvi javnega zdravstva in prometa

23. 3. 2021

Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) je ministru za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvonku Černaču poslal pripombe glede načrta za okrevanje in odpornost, ki bo Sloveniji zagotovil milijarde evropskih sredstev. Kot sporočajo je v dokumentu težko zaznati vsebine, ki bi bile naslovljene na mlade, na starejše prebivalke in prebivalce te države. »V načrtu pogrešamo ukrepe za konkretno finančno in organizacijsko okrepitev javnega zdravstva, takojšnje, učinkovito povečanje kapacitet v javno zdravstvo s ciljem odprave zaostankov pri zdravstveni oskrbi ljudi. V načrtu nadalje pogrešamo ukrepe, projekte, ki bi na podlagi solidarnosti zmanjševali neenakosti za prihodnost vseh generacij

»V načrtu je obširno predstavljen sistem dolgotrajne oskrbe, njegova realizacija pa se odmika glede na prikazane izvedbene roke za posamezne naloge, ni celovitih, jasnih projektov izgradnje novih javnih najemnih stanovanj za mlade, javnih vrtcev, šol, javnih domov za starejše z vso potrebno kadrovsko in drugo potrebno infrastrukturo, ni modernizacije storitev oskrbe in pomoči na domu,« opozarjajo v sindikatu.

Predlagajo sofinanciranje vgradnje dvigal

V Susu so podali tudi konkretne predloge: »V Sloveniji je zelo veliko več etažnih blokov (celo štiri in pet etažnih) brez dvigal, ki so neprimerni še zlasti za bivanje oslabelih in gibalno oviranih starejših oseb. Samo zaradi tega, ker zgradba, v kateri prebivajo, nima dvigala, na tisoče starejših ne more več normalno živeti brez tuje pomoči. Zaradi tega se povečujejo čakalne vrste v domovih za starejše in obseg dela pomoči na domu, posledično pa tudi število uporabnikov dolgotrajne oskrbe.« Kot dodajajo na tem področju načrt ponuja mnogo premalo: »Za vgradnjo dvigal je treba zagotoviti sofinanciranje, podobno kot za energetsko prenovo stavb. Če je ovira, da se z javnimi sredstvi povečuje vrednost zasebnih stanovanj, naj država obdavči nepremičnine in z višjimi davki poplača svoj vložek v izgradnjo dvigal. V skrajnem primeru pa naj država lastnikom omogoči ugodne dolgoročne kredite, s katerimi bodo vgradnjo dvigal poplačali v desetih ali petnajstih letih

Spodbujati bi morali razvitost javnega prometa in njegovo subvencioniranje

Predlagajo tudi, da bi država občinam sofinancirala izgradnjo neprofitnih enot domov za starejše, objektov za dnevno varstvo starejših itd. (podobno kot je denimo sofinancirala gradnjo vrtcev, čistilnih naprav, šol itd.). »Načrt za okrevanje in odpornost naslavlja probleme, ki jih imajo lastniki predimenzioniranih stanovanj (zlasti vdovcev in vdov, ki so ostali sami v prevelikih stanovanjih ali hišah). Rešitve iz predloga novega stanovanjskega zakona (vzpostavitev javne najemniške službe) predstavlja korak k rešitvi, vendar ne zadosten. Zato, da na periferiji naselij mlade družine ne bodo investirale v nove hiše, medtem ko so v središčih naselij skoraj prazne, bo potrebno še veliko promocije novih rešitev ter predvsem svetovanja in pomoči starejšim s strani ustreznih neprofitnih javnih služb (morda so lahko to svetovalne pisarne za starejše pri občinskih upravah),« še opozarjajo in dodajajo: »Trajnostna mobilnost v poglavju Trajnostni in zeleni prehod naslavlja probleme mobilnosti, ki pestijo tudi starejše. Za to, da bi starejši lahko čim dalj časa ostali doma, je treba zagotoviti tudi ustrezno razvitost javnega prometa ter v bolj odročnih krajih zagotoviti tudi njegovo subvencioniranje,« so še opozorili v sindikatu.

Share