Pravi čas za zvišanje plač

12. 7. 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v sredo, 12. julija 2017, pozivali slovenske oblasti in delodajalce, naj sledijo opozorilom finančnih ministrov EU in dvignejo place ter s tem okrepijo potrošnjo in gospodarsko rast. Nastopili so Tone Rozman, generalni sekretar Sindikata tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Slovenije (spregovoril je v imenu koordinacije industrijskih sindikatov ZSSS), predsednik ZSSS Dušan Semolič, izvršna sekretarka ZSSS Andreja Poje in sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič.

Če se plače ne bodo povišale, ne bo inflacije in lahko pričakujemo novo krizo. Dobički rastejo, produktivnost se povečuje, obremenitev delavk in delavcev je vse večja, brezposelnost se manjša …, če kdaj, je zdaj trenutek za višanje plač. Lani so znašali dobički gospodarskih družb 3,2 milijarde evrov, kar je za 70 odstotkov več kot leto prej, napovedana je 3,6-odstotna letna gospodarska rast (lani je bila 2,5-odstotna), brezposelnost se znižuje, delodajalci jamrajo o pomanjkanju kadrov,… hkrati pa ima več kot dve tretjini slovenskih delavk in delavcev nižjo plačo od povprečne (ta že leta stagnira pri okoli 1500 evrih bruto oziroma okoli tisoč evrov neto). Ne samo pri nas, skoraj povsod v državah vzhodne in centralne Evrope so nižje, kot bi bile lahko glede na produktivnost dela (po podatkih evropskega sindikalnega inštituta Etui je povprečje teh držav ob sto evrih stroškov dela 132 evrov dodane vrednosti, v Sloveniji 147, na Madžarskem celo 212).

Z nizkimi plačami se niža tudi gospodarska rast, saj sta nižja domače povpraševanje in domača potrošnja. Poleg redke delitve dobička med delavce je naš problem tudi dolgoročni gospodarski pesimizem. Če že v Sloveniji tako radi poslušamo priporočila in poročila iz Bruslja, bi bilo modro, da prisluhnemo tudi tem, ki govorijo o koristih višanja plač. V Sloveniji smo iz krize glede na vse kazalce prišli že leta 2015, BDP je bil v tistem leto že na ravni predkriznega iz leta 2008. Delež plač v BDP pa se znižuje že od leta 1995. To je treba preseči, pa naj propadejo tisti, ki ne morejo izplačati dostojnih plač, sindikati ne moremo več pristati na nizke plače.

Čas je, da se socialni partnerji zavedajo svoje odgovornosti, in se odgovorno lotijo problema nizkih plač. To sredo so v zasebnem sektorju pogajalci že sedeli zaradi pobude sindikatov ZSSS, da prvi tarifni razred izenačijo z minimalno plačo. Izoblikovana je bila delovna skupina, ki bo pripravila analize in podlage, da se to zgodi. To je dolgotrajen proces, ki pa se ga je potrebno lotiti resno. Plačni sistem je v Slovenji zastarel in ga je treba posodobiti.

Share