Novinarska konferenca ZSSS: Evropski steber socialnih pravic – nova smer socialne varnosti. Tudi v Sloveniji?

24. 9. 2016

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v petek, 23. 9. 2016, predstavili ključne izzive in priložnosti, ki jih Sloveniji prinaša predlog evropskega stebra socialnih pravic.

Posledice finančne, dolžniške in gospodarske krize se najbolj odražajo na povečani revščini, socialni izključenosti, povečani brezposelnosti. Pojavljajo se novi poslovni modeli, digitalizacija Evrope in proizvodnih procesov, ki vplivajo na število delovnih mest in način našega življenja. Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi. Na ta način se želi odgovoriti na izzive 21. stoletja.

Na novinarski konferenci sta sodelovala Dušan Semolič, predsednik ZSSS, in Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS, ki je med drugim zadolžen tudi za spremljanje priprave tega dokumenta.

Osnutek dokumenta je trenutno v obravnavi v državah članicah EU, končni predlog dokumenta pa naj bi bil na EU institucijah v obravnavi marca 2017. Evropska komisija skuša z razpravo pridobiti mnenje čim širšega kroga posameznikov in organizacij: civilne družbe, socialnih partnerjev, državljank, državljanov. Zbira se različna mnenja in pobude, ki se bodo vključile v končni dokument. V Sloveniji bo tak posvet potekal v torek, 27. 9. 2016, v državnem svetu.

Na tem posvetu bodo iskali odgovore, kako državljani in državljanke doživljamo socialno varnost, kaj pričakujemo od evropskega sistema socialne varnosti, ki ga danes nimamo. Imamo neka priporočila in direktive, nimamo pa jasnih pravil glede pretoka socialnih pravic, zato so državljani neke države v drugi lahko bistveno cenejša delovna sila. Evropski steber socialnih pravic mora biti okvir, ki bo povečeval socialno varnost državljanov, v nasprotnem primeru se bo evroskepticizem samo povečeval. Dokument pred nami pomeni priložnost, da se EU ponovno obrne k ljudem in za ljudi.

»Na ZSSS pozdravljamo način, s katerim evropska komisija pri pripravi dokumenta skuša aktivno vključiti socialne partnerje in druge organizacije civilne družbe ter posameznike. Zlasti pozdravljamo sistem, s katerim se na ravni EU spodbuja javna razprava o pomembnih dokumentih in pričakujemo, da se bo tak sistem nadaljeval tudi v prihodnje,« je poudaril Andrej Zorko.

Gre za prvi večji dokument po brexitu (referendumskem odločanju Velike Britanije o izstopu iz EU), ki bi moral začrtati smernice socialne varnosti in trg dela v državah članicah EU. Dokument poskuša povrniti zaupanje ljudi v EU in odgovoriti na brexit, na vedno večje nezadovoljstvo državljank in državljanov EU z delovanjem EU institucij. To je tudi razlog za zelo široko razpravo, na vseh nivojih v državah članicah, ne le na nivoju vlade.

Kaj od dokumenta pričakujemo?

Evropski steber socialnih pravic v prvi vrsti ne sme biti oblikovan ali sprejet na način, da bi služil ekonomskim interesom. Praksa je namreč pokazala, da višja gospodarska rast nima za nujno posledico višje varnosti socialnih pravic.

Sistemi socialne varnosti morajo biti stabilni, vzdržni in trajni, socialno-varstvene storitve pa kvalitetne in javno dostopne. Pričakujemo, da bo eden izmed temeljnih ciljev stebra (poleg zagotavljanja kvalitetnih in javno dostopnih socialnih storitev) zmanjševanje revščine in izključenosti v vseh državah EU.

Posebno skrb moramo tu posvetiti starejšim. Sploh v Sloveniji, ki je visoko nad povprečjem EU pri revščini med starejšimi, med upokojenci. Na drugi strani ne smemo pozabiti na mlade, na problematiko zaposlovanja mladih, delovnih migracij … – smernice stebra morajo iti v smeri, da se socialne pravice priznavajo medsebojno, med državami. Evropski steber socialnih pravic mora biti steber minimalnih standardov in minimalne varnosti in korak k temu, da bodo delavci ene države v drugi enako obravnavani, kot državljani te države.

Share